Pedagogiska aktiviteter i närnaturen del 2

Kvinna kikar genom kikare ut över Öresund där bron syns i bakgrunden.

Den här veckan är det fokus på utomhuspedagogik på Malmö Delar. Ibland räcker det med att gå runt hörnet vid skolan för att jobba utomhus, andra gånger vill man ta sig till en annan plats.

I Pedagogiska kartor finns 11 platser markerade som har särskilt lämpliga för undervisningen i NO. I Malmö Delar finns var och en av platserna beskrivna och översatta till fem språk, men även filmer för att lättare kunna få en överblick över området.

LÄS MER: Ta del av ännu fler pedagogiska uteaktiviteter här.

Kartbild över Malmö.
Klicka på bilden för att komma till Naturområden i Malmö © Malmö Stadsbyggnadskontor

Ett exempel är Beijers park, en stor park i norra Malmö. När man står mitt i parken hör man knappt något trafikbuller. Här finns det generöst stora gräsmattor och runt parkens ytterkanter finns det många stora träd, både lövträd och barrträd. Via Pedagogiska kartor kan man ta reda vilken art och vilket årtal trädet planterades, klicka bara på markeringen för det träd som du är intresserad att veta mer om.

I Beijers park finns också platser med stockar och en djur-tema lekplats. Runt dammen löper en gång som är ganska precis1 kilometer lång. Via filmen över området får du en bättre överblick av platsen.

Pedagogiska aktiviteter

Tips på aktiviteter att göra på de olika platserna ligger på Malmö delar via Pedagogiska kartor. Fältbiologerna har bidragit till ett flertal aktivitet på olika platser i projektet ”Mötesplats naturen”. Den som är extra intresserad av fåglar kan ta hjälp av  Erik Hirschfelds fågelpromenader. Fågelpromenaderna finns översatta till sju språk.

 

Text: Birger Emanuelsson och Eva Hörnblad

Barn står framför damm i Pildammsparken och spanar på fåglar.