Pedagogiska kartor – Malmö ur ett annat perspektiv

Tobias Olsson filmar ut över Malmös takåsar.

En del av Pedagogisk Inspirations uppdrag är att främja variation i undervisningen. En del består i att använda staden som lärmiljö genom erfarenhetsbaserad undervisning, utomhuspedagogik. Nu finns det en ny film som visar och berättar lite om vilken hjälp du kan få av Pedagogiska kartor.

Malmö är en fantastisk stad att bedriva utomhuspedagogik i. Genom att arbeta i olika lärmiljöer som stödjer eleven att förstå sammanhang, stimulerar till lärande och begripliggör teoretisk kunskap gynnas elevens kunskapsutveckling. En god lärmiljö stimulerar elevernas intresse och ökar intresset att få veta mer. Genom verktyget Pedagogiska kartor kan lärare ta del av lektionsmaterial och praktiskt planera arbetet utomhus som stödjer det här sättet att arbeta.

Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Inne växelverkar med ute. När eleverna får uppleva med hela kroppen, konkretiseras många moment som skapar en förförståelse för fortsatt lärande. Mötena med platserna i staden kan också bekräfta det man redan läst om.

Idag finns det möjlighet att ta del av 21 lektionspaket. Ämnena och åldersgruppen som materialet vänder sig till varierar. Lektionspaketen är utformade tillsammans med aktiva lärare och testas i klasser på utvalda skolor. Allt material faktagranskas av specialister inom aktuellt område. I faktagranskningen sker samarbete med bl.a. Malmö museer, Malmö Universitet, Stadsarkivet Västra Skrävlinge församling, S:t Petri församling och Judiska församlingen.

För att kunna arbeta utanför skolan, på andra platser krävs en annan typ av planering. Pedagogiska kartor är också ett verktyg för att planera både inför arbetet ute med t.ex. vilken buss man kan åka till platsen, om det finns toaletter, grillplatser och lekplatser förutom  lektionsplaneringarna.

Kartan i sig kan också användas i undervisningen av eleverna t.ex. genom att studera en plats i staden via olika historiska kartor. Ta del av vår nya film!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Du hittar även materialet som resurs och arbetsområden via Malmö Delar.