Pedagogiska kartor – ny och uppdaterad version

Kartbild över Malmö från dator.

Det är dags för en nystart för Pedagogiska kartor. Efter att ha kollat av alla länkar i  kartan och uppdaterat det som behövdes finns den nu i en ny skrud.

Det är inte bara den visuella kartan som fått ett lyft utan de övningarna som tidigare har utarbetats av Pedagogisk Inspiration Malmö tillsammans med skolor i Malmö kommer efterhand att få ny form. Övningar (Aktivitetstips – Närmiljö som lärmiljö) har omarbetats från att vara enstaka övningar till att paketeras som lektionssekvenser, för arbete inomhus och utomhus, med tillhörande pedagogisk planering och lärarhandledning.

Ett av de första paketen som jag la ut var Fåglar i närområdet. Här får de yngre eleverna börja titta på fåglarnas kroppsdelar och benämna dem innan de ger sig ut på fågelspaning runt skolan. Har man något äldre elever och det finns möjlighet att ta sig till Pildammsparken kan man lära sig mer om vilka fåglar som bor i parken och lite fakta kring dem i Fåglar i Pildammsparken.

Vill man utveckla sitt fågelskådande finns det möjligheter att ta del av Erik Hirschfelds Fågelpromenader i staden ur boken ”Fåglarnas Malmö”. Klicka bara på fågelsymbolen på en markerad plats, sedan ”läs mer”, så får du en karta där en gåtur är markerad och vilka fåglar som man troligtvis kan se just där.

Illustration av skata.
Illustration Birger Emanuelsson