Pedagogiska kartor som pedagogiskt verktyg

Gammal kartbild över Malmö från förr.

Vad gör kallbadhuset vid Stockholmskajen? Stort fokus har varit på lektionspaketen i Pedagogiska kartor som möjliggör staden som lärplats i undervisningen. Det finns mycket annat att använda kartan till, bland annat som verktyg i undervisningen.

Kartan innehåller flera verktyg som inte syns vid första anblicken. Inledande bild i bloggen är inte en karta utan två som ligger ovan på varandra. Genom att klicka för Kultur-Historiska kartor-Malmö 1897 i kartskikten i vänstermarginalen kan man se och jämföra dagens karta med kartan från 1897. Transparensen kan förändras i verktygsfältet uppe till höger justera genomskinlighet, och med det kan elever och lärare lätt jämföra de två kartorna med varandra.

Ett annat exempel är tillgången till mätverktyg. Genom att vara på en plats och mäta i verkligheten, med olika tekniker,  kan eleverna jämföra sina resultat med resultat från mätning i kartan.  I filmen Pedagogiska kartor – verktygsfält kan du lära dig mer om hur dessa verktyg fungerar.

Nytt på Pedagogiska kartor är Malmös återvinningsstationer och återvinningscentraler. Genom att markera i menyn till vänster Natur & Miljö – Återvinningscentral och Återvinningsstation markeras de platser som de finns placerade på. Om man jobbar med till exempel konsumtionsmönster i skolan kan det vara intressant att ta reda på var de närmsta återvinningsstationerna och återvinningscentralerna finns. I kartan kan man då använda mätverktyget för att mäta hur långt det är från skolan till närmsta station.

Kartvy från dator över Kryddgården.
Klicka på bilden för att komma till kartan där återvinningsstationer och återvinningscentraler finns markerade

Ett annat exempel är att titta på olika historiska kartor för att se stadens framväxt och förändring. Sök efter en plats som du vill använda som referenspunkt. Platsen markeras med en droppe. I menyn till vänster hitta du olika historiska kartor som kan  användas som bakgrundslager. Genom att byta bakgrundskartor kan man se stadens förändring, men med samma referenspunkt. I bilden under är Malmö museer markerad som referenspunkt.

Kartvy över hur Malmö har utvecklats.
Malmö museer markerat i två olika kartskikt, 2017 och 1812. Klicka på kartan för att komma till Pedagogiska kartor.

Innehållet i Pedagogiska kartor kan både vara ett hjälpmedel för lärare, men också ett underlag med källor för eleverna vid redovisningar. Ett exempel är filmen om Malmö hamns utveckling från 1812 till 2016. Genom att använda samma referens punkt, göra skärmdumpar av kartor från bakgrundskartor och sätta ihop dessa till en film, kan man följa hamnens utveckling i Malmö. Denna film används i lektionspaketet 1700-tal Nya möjligheter för Malmö.

Kartbilder över Malmös hamn från 1812 till 2016.
Klicka på bilden för att titta på filmen.