Staden som lärplats – med stöd av vattenvetarna

Bilden visar barn som står framför vattenvetarbussen.
Vattenvetarna i Kalkbrottet, Limhamn. Foto: © Malmö museer/Ulf Bergendorff

Många lärare använder sig av andra lärmiljöer än klassrummet. Ambitionen är att ge eleverna så många varierade upplevelser som möjligt, men det är inte alltid skolans resurser räcker till eller att jag som lärare känner att jag kan tillräckligt mycket för att kunna visa och berätta om det som vi upptäcker. Tur är då att det finns flera olika resurser som man kan ta hjälp av. En sådan resurs är Vattenvetarna.

Flera gånger har jag själv stått där med eleverna vid en damm och håvat och känt att jag lär mig minst lika mycket som eleverna. Känslan av att det finns många kunskapsluckor infinner sig vid flertalet tillfällen. Visst kan vi fotografera och anteckna för att komma ihåg våra undringar så att vi kan ta reda på mer vid ett senare tillfälle, men det blir inte alltid så. Många gånger så vill alla väldigt mycket, men sedan finns inte eller tas inte den där tiden med att leta upp svaren på alla frågorna. Att då direkt kunna ställa frågor och få visat och förklarat på plats är ovärderligt. Det ger andra möjligheter att kunna se, förstå och ställa följdfrågor. Något som många gånger också saknas är tekniken som gör det möjligt att få syn på det som inte syns med blotta ögat. Som tur är finns det resurser att ta hjälp av. En sådan resurs är Vattenvetarna.

Vattenvetarna som resurs

Bilden visar bussen med utrustning som används i Vattenvetarprojektet.

Vem är det då som arbetar med Vattenvetarna och på vilket sätt kan vi använda oss av dem som resurs i undervisningen? För att få reda på lite mer har jag ställt några frågor till Ulf Bergendorff som är museipedagog och projektkoordinator för Vattenvetarna.

Så här beskriver Ulf vad Vattenvetarna är;

– Vattenvetarna är ett treårigt (2019–2021) integrationsprojekt inom Science Center Malmö Museer. Projektet vänder sig till barn och unga 7–16 år och ambitionen är att väcka deras nyfikenhet och öka motivationen till fortsatt engagemang och kunskap. En röd tråd i projektet är därför upplevelsebaserat lärande. Vi arbetar med ett naturvetenskapligt, samhälleligt och estetiskt perspektiv. Tonvikten ligger på det förstnämnda.

Ulf fortsätter att berätta vad Vattenvetarna kan bidra med som är unikt;

– En bärande del av projektet är ett mobilt vattenlaboratorium utrustat med teknik för experiment, vattenanalyser, håvning, m m. Det mobila labbet kan till exempel ställas upp på skolor, i fält och på festivaler. Vi arrangerar också program och aktiviteter då vi inte använder det mobila labbet. Det är dock alltid vatten ur olika aspekter som är vårt tema. Vi vänder oss till barn och ungdomar, såväl under skoltid som på fritiden. Läs gärna mer om projektet på Malmö Museers hemsida, tillägger Ulf.

– På vilket sätt kan skolan använda er som resurs?

– Vi erbjuder färdiga program som läggs ut på kulturkartan eller som finns bokningsbara på Malmö Museers bokning. Till följd av pandemin, är flera för närvarande program inte bokningsbara, vilket efterhand kommer att åtgärdas. Har ni specifika önskemål diskuterar vi gärna lösningar, svarar Ulf.

– Under vilken tid på året arbetar ni? Är aktiviteterna olika under olika delar av året?

– Det mobila labbet används företrädelsevis under vår-sommar-höst. Under vintermånaderna tänker vi oss aktiviteter i någon av Malmö Museers lokaler, hos någon av våra samarbetspartners alternativt ute på skolor.

Vem bor i dammen?

Bilden visar en tecknad bild av en buksimmare.
Bilden visar en tecknad bild av en buksimmare.

Pedagogiska kartor samarbetar med Vattenvetarna bland annat när det gäller bildmaterial för håvning i sötvattensdamm. Bilderna på vattendjuren finns både i resursområdet Håva i damm för tidigare åren och förskolan och arbetsområdet Håva i damm för högstadiet. Genom att arbeta med arbetsområdet Håva i damm kan elevgruppen förbereda sig för undersökningen.

Vattenvetarklubben

Vattenvetarna är en resurs som inte endast kan användas under skoltid utan anordnar även andra aktiviter. En sådan aktivitet är Vattenvetarklubben. Det är en klubb för barn och ungdomar, 7 – 16 år, som är intresserade av att utforska naturen och vatten tillsammans med likasinnade. En gång per månad arrangeras aktiviteter under helg- eller kvällstid. Dessa aktiviteter är kostnadsfria. Mer info och anmälan finns här.