PIM för skolledare hösten 2010

Flera bilder på olika skolor i Malmö.

Flera bilder på olika skolor i malmö.Under höstterminen har vi haft två Diplomseminarium för skolledare då 11 skolledare har examinerats på nivå PIM 3.

Totalt är 79 skolledare examinerade på nivå 3 i Malmö stad. Se diagram här under. Stapeln för nivå 0 är ganska orörlig. Däremot sjunker staplarna på nivå 1 och 2 medan stapeln för nivå 3 sakta men säkert höjs.

Staplar visar antal registrerade skolledare.