Platser kvar till FLL

Legogubbe i rullstol pekar uppåt.
First Lego League. Foto: Camilla Landin

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000. Läs mer om detta i den serie av blogginlägg  om FLL som publiceras här i tre delar under vecka 34 och 35. Att arbeta med FLL innebär att arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron. Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Genom att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik i ett sammanhang för våra unga där de med dessa som verktyg kan påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang. 

Det finns fortfarande platser kvar om ni funderar på att anmäla ett eller flera lag till Regionfinal Skåne FLL för både Explore och Challenge. Ta tillfället i akt och anmäl dig till denna fantastiska möjlighet att arbeta tillsammans med dina elever/din barngrupp på ett annorlunda sätt.

Gå in på https://hjernekraft.org/ och anmäl ditt/dina lag redan idag!