Praktiskt stöd – hur man hanterar radikalisering bland elever

Människor sitter runt bord och samtalar.

Möllevångsskolan mot Radikalisering!

Vad är det som 97,5 % av Möllevångsskolans lärare och pedagoger tycker är bra och mycket bra?

Vi hade äran och nöjet att hålla en halvdags intensivutbildning med skolpersonalen på Möllevångsskolan. Denna utbildning (Steg 1) innehöll föreläsning, workshop och diskussioner. Fantastisk personal med en likaså fantastisk ledning som var mycket engagerade och gjorde detta till en bra dag.

Radikalisering och Våldsbejakande extremism är tyvärr här för att stanna. I bland annat England har hotnivån för nya attacker gått upp till den högsta. Malmö och skolorna satsar på denna fråga. Vi ligger framkant och har samtidigt mycket jobb och utmaningar framför oss.

Människor sitter runt bord och samtalar.Man föreläser framför projicerad presentation.

Dessa utbildningar görs inom satsningen för School Early Strengthening System (SESS) på Pedagogisk Inspiration.

Utbildningen gav bland annat:
• Faktorerna bakom radikalisering
• Formerna av radikalisering där högerextremism, vänsterautonoma grupper och religiös extremism lyftes upp
• Vad som gör unga sårbara för extremistiska budskap
• Visa på hur unga människors missnöje kan dra in de i radikala tankebanor och så småningom till våldsamma uttryck för dessa.
• Att radikalisering är sista anhalt på en resa som börjar tidigt i grundskolan med normbrytande beteenden
• Öka lärarnas och personalens kunskap i hur vi upptäcker tidiga tecken på radikalisering.
• Att öka lärarens medvetenhet om hur extremister kan inrikta sig på sårbara ungdomar
• Hur internet och social media spelar roll i att Grooma barn och ungdomar
• Kriminalitet och koppling till våldsbejakande extremism

Vill ni att vi kommer ut till er skola och jobbar med normbrytande beteenden, jobba med unga som faller ut i kriminalitet eller förebyggande arbete mot radikalisering och extremism så kan ni kontakta oss på Pedagogisk Inspiration.

Vår ambition är att förstärka, förbättra och/eller förändra värdegrundsarbetet i alla Malmös skolor för att möta utmaningarna.

Kika nedan på vad Möllevångsskolans personal tyckte om utbildningen.

97,5 % tycker att utbildningen var bra och mycket bra!
92 % tycker att utbildningen är användbar i deras yrkesliv!

Ett axplock av kommentarer:

”WOW, nyfiken som attans!”
”Informationsrik och engagerat”

”Bra men SVÅRT ämne”
”Inspirerande och viktig information”
”Väldigt lärorikt”
”Fått upp ögonen”
”Fördjupande insikter”
”Många intressanta historier”
”Bättre förståelse för radikalisering”
”Genuin, intressant och trovärdig”
”Samtala med kollegorna kring ämnet”
”Att få en gemensam upplevelse och synliggöra problem”
”Kopplingen mellan föreläsningen och diskussionen”
”Fängslande och trevlig”
”Att det poängterades att det är viktigt att se tecknen bland unga elever”
”Er oerhörda kompetens och er förmåga att lägga nivån så att era kunskaper och erfarenheternådde alla”
”Lärorikt”
”Bra föreläsare! Märker att ni har erfarenhet vilket ger mycket tyngd åt det ni säger”
”Att få ta del av era erfarenheter, omvärldsbilden utökas. Tipsen, skapa inte harm”
”Alla historier från verkligheten, att vi inte ska väja för samtalen”
”Bra information”
”Många bra och tydliga verkliga exempel som satte teorin i perspektiv”
”Ni pratar på ett enkelt och engagerat vis!”
”Diskussionerna det väckte”
”Att ni hade lång erfarenhet och mycket rutin i ämnet. Gav hög trovärdighet!”
”Fokus på tidiga tecken för radikalisering”
”Gedigen och tydlig!”
”Konkreta exempel”
”Föreläsning och tid för diskussion med kollegor”
”Föreläsningen och all kunskap som man fick”
”Bra info”
”Saklig information. Exempel från verkligheten”
”Bra innehåll och mycket duktiga föreläsare!”
”Mycket intressant och tankeväckande. Jag fick lite nya saker att tänka på i mötet med mina elever”
”Intressant och givande diskussioner”

”Synliggörandet av vad som kan göra att någon blir radikaliserad och hur vi kan se detta”
”Att jag fått upp ögonen för saker jag inte tänkt på ens kan hända när barn är så pass små.”
”Ert sätt att presentera allt. Samtalen”
”Diskussionerna. Ämnet kring bakomliggande faktorer om barn som blir IS”
”Allt nytt man lärde sig”
”Tips på hur man kan göra samt lösa olika problem”
”Att samlas över stadierna och diskutera värdegrundsfrågor och tidiga tecken”

Felix Unogwu och Rafi Farouq