Praktiskt stöd- hur man hanterar radikalisering bland elever

Människor sitter runt bord och samtalar.

Stor ära att vara på Oxievångsskolan idag!

Som en del av School Strengthening System (SESS) hade vi en föreläsning inom området radikalisering och våldsbejakande extremism för 60 anställda på Oxievångsskolan i Malmö, inklusive lärare, kuratorer, matsalspersonal och annan personal.

Under föreläsningen körde vi en tankesmedja där vi jämförde erfarenheter från klassrummen, diskuterade teorier och talade om vad som fungerar bättre och sämre i praktiken. Allt för att tillsammans utveckla hur vi jobbar förebyggande mot radikalisering i skolor. Deltagarna ställde sig mycket positiva till föreläsningen och det vi diskuterade. Inom ramen för radikalisering och våldsbejakande extremism talade vi om hur lärare kan använda sig av informationen i sitt arbete. Mer exakt diskuterade vi:

  • Lärarens och skolans roll i arbetet mot radikalisering
  • Tidiga varningssignaler och hur man kan identifiera och tolka dem
  • Att engagera och diskutera med en elev i risk-zonen
  • Att bygga relationer med föräldrar och mentorer

Vi vill tacka alla deltagare på Oxievångsskolan. Vi tar med oss nya insikter och en ökad tillförsikt till personalen på Malmös skolor som gör ett fantastiskt jobb för sina elever varje dag.

Rafi Farouq och Felix Unogwu

Pedagogisk Inspiration