Program ASL i Malmö stad vt 2014

Framsida till folder om ASL.

Nu är det den tredje terminen som vi presenterar ett flertal arrangemang för pedagoger i Malmö som vill lära dig mer om skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL)

ASL är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust och språkutveckling. Pedagogen möter och utmanar varje elev där den befinner sig. Den språkutvecklande dialogen mellan barn och vuxna är en viktig del av arbetssättet. ASL är en god ingång till genrepedagogik.

Arrangör är Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning. ASL är en del av Skolsatsning 2012 och riktar sig till pedagoger i Malmö.

Ladda hem PDF med programmet för pappers utskrift eller för iPad här.

ASL-aktiviteter i Malmö stad vt14:

  • 23 januari: “Kan man… skriva och läsa med ASL?” ASL-arbete i år 1-3 på Örtagårdsskolan
  • 4 februari: ASL-arbete i förskoleklass, Möllevångsskolan
  • 27 februari: Hur gör barn när de skriver? Carina Hermansson, lektor och forskare
  • 6 & 13 mars: Kurs: Kom-i-gång med ASL
  • 5 maj: Workshop: Edubuntu – återanvända gamla datorer för ASL
  • 8 & 15 maj: Kurs: Kom-i-gång med ASL
  • samt fortsättning av ASL-nätverksträffar för pedagoger som arbetar med ASL läsåret 13-14.

Pedagogisk Inspiration Malmö

Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”