Projektet Kroppen på Lindängehus förskola

Barn tittar på projicerad bild av dinosaurie.


Lindängehus förskola har gjort denna innehållsrika presentation om projektet ”Kroppen”. Under projektets gång har de använt IT på barnens villkor integrerat i projektet som en naturlig del i ett undersökande arbetssätt kopplat till målen i läroplanen.

Presentationen talar för sig själv och är ett utomordentligt exempel på hur man kan dokumentera och reflektera över lärandeprocesser.

Text: Staffan Hessel