Projektgruppen på nya äventyr

Kvarn i park.

Häromdagen samlades vi i projektgruppen, som består av pedagoger från Malmö Museer, barnkulturenheten, Pedagogisk inspiration och Holmaskolan. Syftet med sammankomsten  var att skapa nya aktiviteter på olika pedagogiska arenor. Vi startade med att titta på de som redan finns  i vår idékatalog. Vad kan vi förbättra beträffande beskrivning, struktur och förhållande till grundskolans  kunskapskrav?

En aktivitet är på väg att bli klar: Anette och Kristina från Malmö Museer visade  sin karta över Gamla Begravningsplatsen med tillhörande frågepaket. Så snart den är helt färdig så ska den publiceras i  idékatalogen.

Efter det presenterades nya idéer och  vi kom fram till att Malmö är rikt på platser man kan använda i undervisning – det svåra är att välja och begränsa sig. Begränsning och åter begränsning! I den här gruppen tycker vi det är svårt,  men vi jobbar på det.

Ramen för de nya är samma som tidigare – vi ska producera aktiviteter utanför skolhusen, på  olika pedagogiska arenor,  som klasserna ska kunna arbeta med på egen hand. De ska fungera inom Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande.

Nya idéer:

Följande tankar bubblar hos oss:

Historiska spår och växter i Kungsparken.

Torup: Varför inte arbeta med sagor och sägner där?

Konsthallens arkitektur och stadens arkitektur. För många år sen fanns en utställning på Form Design Center, ”Vadå Stad?”, som lanserade begreppet ”huskläder” – ett sätt för barn att se på stadens byggnader.  Någon som minns den? Kanske ska vi väcka konceptet till liv igen?

Stadens skulpturer – från olika stilepoker, skapade med olika syften och en del av stadens berättelser.

Dessa nya aktiviteter skall  vara färdiga i maj, så de kan planeras in i nästa skolår. Kommer det att bli precis dessa idéer, eller förändras de till något helt annat inom processens ram?

Varför inte pröva?

Befintliga aktiviteter kanske passar in i er planering för våren:

  • Nils Holgersson på besök i Slottsparken, vid möllan och fågeldammen, med en nyskriven saga som förberedelsematerial.
  • Våra fem sinnen– undersök ett grönområde i skolans närhet utifrån sinnena.
  • På egen hand i Torup – gå på språkvandring i det gröna, delvis på Ordstigen. Kombinera med att använda det material som finns i vår ”utlåningslåda” vid Nya skolan – luppar, håvar  o dyl- och undersök naturen. (kod till lådans lås får ni av Birger på Pedagogisk inspiration).
  • Odla potatis med klasser på Lindängelund (anmälan via Kulturkartan).

Du kan läsa mer om dem här.

Vi vill gärna ha feedback på dessa aktiviteter – ska de ändras på något vis? Så bestämmer du dig för att använda någon av dem – hör av dig till mig.