IT-pedagognavet provade Puentedura-workshop

Läsplatta ligger på ett bord.

Läsplatta ligger på ett bord.Onsdagen den 28 mars hade IT-pedagognavet sin andra träff under vt12. IT-pedagognavet är ett nätverk bestående av IT-pedagoger i stadsdelar och på skolor i Malmö. På dagordningen stod rundabordssamtal, en workshop av Puentedura samt information om eTwinning.

Rundabordssamtal med inspirationsfika.
Deltagarna valde själva diskussionspunkter för rundabordsamtalen. Under 2×30 minuter slår man sig ner vid de två bord med de frågeställningar som intresserar en mest. Diskussionpunkter på dagens nätverksträff var:

Kakor, godispåskägg och ostmackor med gurka står framdukat på ett bord.

  • Vilket fokus behövs för att uppnå läroplanens mål bättre och hur utvärdera.
  • Idéer kring användning av interaktiva skrivtavlor.
  • Säkerheten för våra elever som har en-till-en datorer. Stölder och rån.
  • Hur ser yrkesrollen som it-pedagog ut på er skola?
  • Ledning v.s. pedagoger. Planering i framtagning av digitala material. Implementering / personalfortbildning, handhavande och pedagogisk användning.

Workshop á la Puentedura
Nätverket provade en kort workshop efter en modell av Puentedura, se bildspel längre ner. Workshopen kan användas för lärarfortbildning när det gäller användning av datorn i skolarbetet. I workshopen använder man två modeller för reflektion och diskussion: Kohelers TPCK-modell samt Puntenteduras SAMR-modell. Modellerna vill stimulera till diskussion för hur man kan skapa uppgifter för eleverna där datorn bidrar till samarbete, kommunikation och produktion i ett globalt perspektiv.

Instuderingsmaterial för TPCK & SAMR
Före workshopen hade nätverksmedlemmarna fått instuderingsmaterial för att sätta sig in i SAMR-modellen och TPCK-modellen:

eTwinning – plattform för Internationellt samarbete
Annie Bergh, en av IT-pedagogerna i nätverket, är eTwinning-ambassadör. eTwinning är en digita plattform för de lärare och elever som vill samarbeta med andra lärare och elever i Europa. Läs särskild artikel om det här.

Pedagoger sitter runt bord och diskuterar.

Text & bild:
Charlotte Christoffersen
IT-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration


 

 

Om du har en IT-pedagogisk funktion på din skola/stadsdel i Malmö är du välkommen att delta på IT-pedagognavets nätverksträffar. 
Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) är sammankallande och samordnande för IT-pedagognavet.
IT-pedagognavet träffas två gånger per temin. Kontakta Tobias Sonestedt eller Charlotte Christoffersen på Centrum för Pedagogisk Inspiration för mer information.
E-post: förnamn.efternamn@pub.malmo.se

Nästa nätverksträff för IT-pedagognavet någon gång i september 2012 på CPI.

Skolor/stadsdelar som är representerade i IT-pedagognavet (2012):
Centrum SDF
– Johannesskolan/Rönnenskolan
Fosie SDF:
– B&U
– Augustenborgsskolan
– Hermodsdalsskolan
– Munkhätteskolan
– Skoldatateket Fosie
– Söderkullaskolan
Husie SDF
– Videdalsskolan
– Bäckagårdsskolan
Hyllie SDF
– Kroksbäcksskolan
– Kulladalsskolan
Oxie SDF
– Kungshögsskolan
– Oxievångsskolan
V Innerstaden SDF
– Mellanhedsskolan Sö Innerstaden SDF
– Sofielundsskolan
– Stenkulaskolan
Utbildningsförvaltningen
– Centrum för Pedagogisk Inspiration
– Frans Suell & Jörgen Kock Gy
– Malmö Borgarskola
– Mediegymnasiet
– KomVux Södervärn – Pauli Gy