Råd om distans upphör

Ordet news bildas av fyra tangenter.

Fredag! Det innebär bland annat att det är dags att titta närmare på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Från och med den 1 juni gäller inte folkhälsomyndighetens allmänna råd om att den kommunala vuxenutbildningen bör erbjuda distansundervisning. Komvuxeleverna kan alltså steg för steg återgå till undervisning på plats i skollokalerna. Den här övergången till undervisning på plats bör ske gradvis, skriver Skolverket. De nationella proven är inställda till och med 30 juni.

Förskolor i Malmö stoppas

Fyra privata förskolor i Malmö stoppas efter att de skrivit in för många barn, rapporterar Sveriges Radio. Enligt beslutet är ägarna inte lämpliga att driva förskola eftersom de fått mer skattepengar än de skulle. Förskolorna ska stänga 1 september. Beslutet berör omkring 130 barn, som nu kommer att erbjudas kommunala förskoleplatser.

”Kunskapstapp under pandemin”

Många utmaningar väntar under hösten, konstaterar Skolverket efter att ha gjort en intervjuundersökning om hur coronapandemin påverkat skolan. Frånvaron bland både lärare och elever har lett till ett kunskapstapp, enligt undersökningen. ”Skolverket bedömer att det kan finnas en risk för att eleverna inte får de färdigheter och kunskaper de annars skulle ha fått”, skriver de i ett pressmeddelande.

Bättre mattekunskaper efter kognitiv träning

Barn som deltog i en större studie av forskare på Karolinska institutet blev bättre på matematik när de fick träna på sina kognitiva förmågor. Det gällde särskilt barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning; dessa förbättrade matematikkunskaperna mer än de som tränade på rotationsövningar. 
– I den här stora randomiserade studien fann vi att när det kommer till att stärka matematikinlärning hos små barn så har typen av kognitiv träning stor betydelse. Det är ett viktigt resultat därför att det är starka evidens för att kognitiv träning påverkar en förmåga som är olik det man tränat på, säger studiens korresponderande författare Torkel Klingberg, professor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!