Rapport från OECD om ”1-1 in Education”

1-1 in Education står över OECD

1-1 in Education står över OECD.OECD har släppt en rapport om resultaten av satsningarna på en dator till varje elev.

För ca ett år sedan hölls en OECD-konferens där man diskuterade vad som hittills är känt om resultaten av satsningarna på en dator till varje elev. Nu finns det en kort rapport som beskriver resultaten från konferensen. Du kan ladda ner den här: OECD1-1.

Jan Hylén, skribent, fil. dr i stadsvetenskap med erfarenhet från Skolverket, Utbildningsdepartementet, EU och OECD har skrivit ner sina slutsatser och lärdomarna från konferensen (i snabböversättning). Läs om det här.