Reading to learn (R2L) är här!

Pedagog undervisar framför tavla.

25 lärare i olika ämnen och  från olika gymnasieskolor och vux grillades i R2L- pedagogik av Ann-Christin Lövstedt  förra veckan. Nu hoppas deltagarna att se förbättringar i elevernas läsande och skrivande redan i slutet av vårterminen. När utbildningen på sammanlagt åtta dagar är över ska lärarna ha konkreta metoder för att ge eleverna förförståelse om textens syfte och kunna guida klassen genom texten i en samtalsläsning där ämneskunskaper samt ord- och begreppsförståelse fördjupas. Och inte nog med det. Lärarna ska också få metoder för skrivande och en ökad bedömarkompetens.

Kanske mest spännande är utbildningen för de lärare i historia, samhällskunskap, no, vårdkunskap och geografi samt sociologi som går utbildningen. De vill alla arbeta mer med texter i sina ämnen, men saknar väl fungerande strategier.

Utbildningen ställer krav på inläsning av litteratur, att följa några av de egna elevers läs- och skrivutveckling, planera, öva och dokumentera R2L i det egna klassrummet. Till nästa kurstillfälle i mars ska lärarna filma sig själva när de tränar på att guida eleverna genom en text. Lite läskigt, ja, men den enda vägen för att kunna få konstruktiv feedback och utveckla R2L-metoden, menar Ann-Christin Lövstedt.

 

/Eva Bringéus