Receptet till en framgångsrik skola?

Grusad väg i skogen.

Idag har jag haft förmånen att i en timme filosofera tillsammans med några av mina lärare på skolan kring vad en framgångsrik skola är och vägen dit tillsammans för vår skola. För oss alla är i första anblick en framgångsrik skola en skola med hög måluppfyllelse. Men om man gräver lite mer på djupet så är den framgångsrika skolan en skola dit elever och lärare går med en nöjd känsla i magen. Det skall vara roligt att gå till skolan!

DSC_0056

Foto: Josefin Norlén

En framgångsrik skola är en skola vars elever går vidare i livet med kunskaper och förmågor för framtiden med sig. I en framgångsrik skola har man hittat en balans mellan de tre viktiga R-en: Resurser, Relationer och Resultat. Man kan kanske kalla dessa för receptet för en framgångsrik skola – en lite gnutta av allt skapar en verksamhet som är effektiv och som skapar glädje och motivation till kunskap. I en framgångsrik skola mäter man både mjuka och hårda värden –  Genom att kombinera högre måluppfyllelse med mått på de mjuka värdena nämligen en skola där eleverna trivs och en skola som eleverna tycker är rolig då är vi ännu mer framgångrika. Då man skulle ju beskriva det som att en skola med 100% måluppfyllelse inte alltid behöver beskrivas som framgångsrik?
Om eleverna trivs, har hög närvaro och tycker att det är roligt att komma till skolan är det framgångsrikt? De mjuka värdena bygger goda framtidsmedborgare och entreprenörer som våga ta chanser i livet och som tillsammans med sina lärare utvecklar sina förmågor. Detta kan inte alltid mätas i måluppfyllelse. I en framgångsrik skola har man skapat en gemensam självkänsla hos lärare och elever.
Funderingar från en rektor och några lärare i väntan på resultaten från Grundskoleenkäten……