Referensgruppen

Hur väljer man ut 8 000 medier av 40 000?

Man kan delvis förlita sig på utlåningsstatistik, men statistik visar sällan hela sanningen. Av den anledningen har skolledarna för Nya latin fått i uppgift att utse deltagare till en referensgrupp. Deltagarnas uppdrag i referensgruppen är att under en förmiddag delta i en workshop, vars syfte är att ringa in mediebehoven (på biblioteket) för Nya Malmö latinskolas elever och personal.

Deltagare i referensgruppen:

Jonas Flink (elevhandledare/resurspedagog/lärare på Malmö latinskola, SP-F)

Görel Reimer (bibliotekarie på CPI)

Berit Wijk Tegenrot (vik. bibliotekarie på Pauli gymnasium, tjl. från Heleneholms gymnasium)

Annie Gäre-Hejll (bibliotekarie på Heleneholms gymnasium)

Thomas Petrén (lärare i Matematik och Fysik på Heleneholms gymnasium)

Mia Thivång (lärare i Dans på Heleneholms gymnasium)

Maria Green (lärare i Svenska och Religion på Heleneholms gymnasium)

Terje Thivång (lärare i Musik på Heleneholms gymnasium)

Klas Peterson (lärare i Musik på Heleneholms gymnasium)

Daniel Johnsson (lärare i Historia och Samhällskunskap på Mediegymnasiet)

Nina Kämpe-Hägersten (bibliotekarie och lärare i Samhällskunskap och Kommunikation på Mediegymnasiet)

Anna Gustafson (lärare i Mediekommunikation, Medier, samhälle och kommunikation, samt Konstarterna och samhället på Mediegymnasiet)

Workshop-ledare: Maria Göransson (bibliotekarie på Malmö latinskola) och Clara Lindberg (lärare i Engelska och Samhällskunskap på Malmö latinskola)

Text: Karin Ahlstedt