Rektor med fokus på skolbibliotek – Munkhätteskolan

Två kvinnor står i bibliotek.

Förra veckan var det skolstart i Malmö och eleverna på Munkhätteskolan möttes av ett helt sprillans nytt skolbibliotek. Nya fina lokaler, massor av nya böcker och inte minst en nyanställd skolbibliotekarie.

Petra Hammenskog började arbeta på skolan i april. Den första tiden var fokus att få ordningen på själva biblioteksrummet – men nu börjar det spännande och utvecklande arbetet med att arbeta in en pedagogisk verksamhet.

Ökad läslust = ökad måluppfyllelse

Carina Adelsgård, rektor på skolan har medvetet prioriterat att satsa på att anställa en utbildad bibliotekarie. Och hon är även tydlig med sina förväntningar. Det handlar om språkutveckling och läslust, menar Carina. För ökad måluppfyllelse hänger ihop med ökad läslust. Bibliotekarien har därför en viktig roll för hela skolan. Förväntningarna är nu att alla på skolan verkligen ska använda Petra. Det är rektorns uppdrag att skapa förutsättningar för samarbete, vilket Carina är väl medveten om.

Rektor med en tydlig vision

Carina har en tydlig vision med skolbiblioteket. Inom tre år har skolan ett skolbibliotek i världsklass. Skolbiblioteket är oerhört viktigt och det är framför allt kompetensen som är avgörande. Rätt kompetens för uppdraget, poängterar Carina.
– Biblioteket har ju allt, men det måste förmedlas. Och det är det en skolbibliotekarie som ska göra det, avslutar Petra.

Text: Karin Ahlstedt

Film & Foto: Chris Munsey

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.