Religiösa byggnader del 2 – Västra Skrävlinge kyrka

Västra Skrävlinge kyrkas torn.

Det första lektionspaketet kring religiösa byggnader i Malmö startade med Malmö synagoga. Nu kommer snart nästa del som handlar om Västra Skrävlinge kyrka.

Lektionsmaterialet om Malmö synagoga bygger på att eleverna förbereder sig inför studiebesöket genom att bearbeta faktatext och arbeta med övningar. De ska bli mer förberedda och kunna ställa fler relevanta frågor. Mycket handlar om att läsa av byggnaden och förstå symbolerna.

Eleverna från Kryddgårdsskolan som var med och testade det första lektionsupplägget undrade vad de skulle arbeta med nästa gång. Det blev Västra Skrävlinge kyrka. Precis innan sommarlovet har de hunnit med att testa även detta paket. Under båda besöken har de kännt igen sig, kunnat resonera kring gudstjänstrummen, men också jämfört, sett vilka likheter och skillnader det finns mellan byggnaderna.

För att få så korrekt information som möjligt har lektionspaketen utarbetats i samarbete med personal från Judiska Församlingen Malmö och Västra Skrävlinge kyrka. Innan höstterminens början kommer det då att finnas två lektionspaket att hämta i religion som vänder sig främst till mellanstadiet.

Det finns nu 13 lektionspaket att ta del av i ämnena biologi, fysik, matematik, religion och historia. I foldern Pedagogiska kartor – Närmiljö som lärmiljö kan du läsa mer om Pedagogiska kartor.

Ljusstake i Västra Skrävlinge kyrka.