Renata och Emma – om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

Renata och Anna.

En föreläsning om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
Vad är det? Hur ter det sig i praktiken? Vad är ”normalt”? Hur skiljer det sig från andra inlärningssvårigheter? Hur kan vardagsfunktion och inlärning påverkas beroende på grad av funktionsnedsättning? Vår föreläsning belyser dessa frågor med skolan som sammanhang.
Leg. psykolog Renata Kosieradzki och leg. psykolog Emma Andersson
Grundsärskolans resursteam

Lyssna på Renata och Emma på Pedagog Malmö Live! den 27 september,