Resursmaterial för läsutveckling

Hörlurar ligger på uppslagen bok.

” Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi talar om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Samtal och aktivitet kring läsningen är nödvändigt för att utveckla läsförståelsen. Som ett stöd i detta arbete finns nu nytt resursmaterial kring läsutveckling på Malmö delar. Det är en serie av idéer att använda efter eget tycke och smak för att utveckla och fördjupa elevernas läsförståelse.

Resursmaterial, Läsning – Jag är-dikt

Resursmaterial, Läsning – Femrading

Resursmaterial, Läsning – Parläsning

Resursmaterial, Läsning – Boksamtal

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida  – före läsningen

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen