Roterande fröknar 2

Lappar med månader skrivna på.

I onsdags hade det blivit dags att byta grupper i Året-temat. Eller byta fröknar, rättare sagt.

Mål skrivet på tavla.

Gruppen som skulle starta med månaderna samlades på golvet. Vi läste upp målet för lektionerna och pratade lite om månader. Flera visste i vilken månad de fyller år. Vi lärde oss en sång om månaderna. När vi sjungit några gånger satt sången fint.

Årets månader uppskrivna på tavla.

Vi tränade på att säga månaderna, flera gånger tillsammans.

Lappar med månader skrivna på.

Efter detta var vi redo för lite eget arbete. Vi klippte ut månaderna och klistrade dem i rätt ordning.

Elever sitter och jobbar vid bord.

I denna övning tränade vi på att läsa och på att säga månaderna i rätt ordning.

Elever sitter och jobbar vid bord.

Vi tränade också på att skapa struktur i arbetet. Det var lite klurigt att hålla ordning på alla månaderna.

Elever sitter och jobbar vid bord.

En månad i taget…

Elever sitter och jobbar vid bord.

… i tur och ordning.

Instruktion på tavlan.

Ny dag, ny lektion. Målet för lektionen var detsamma, med ett tillägg. Nu skulle vi lära oss att säga i vilken månad vi fyller år.

Kvinna och barn sitter på golvet i klassrum.

Vi startade med att sjunga månadssången. Härliga toner! Vi lekte en lek som tränade månadernas namn. Efter tio minuter hade alla sagt och sjungit månadernas namn flera gånger.

Elever sitter på golvet och pratar.

Vi började arbeta med födelsedagsmånaderna. Några visste när de fyller år och resten tog vi reda på. Alla fick säga ”Jag fyller år i …” och vi lyssnade på varandra.

Elever sitter och jobbar vid bord.

Dags för dokumentation i ”Min bok”. En modellmening på tavlan samt en lista över månaderna gav alla en möjlighet att lyckas.

Text och teckning i häfte.

”Jag fyller år i ____.”

Elever sitter på golvet och skriver.

Mysigt att jobba bredvid min kompis!

Barnhänder tecknar.

Fin illustration som passar till texten.

Text och teckning i häfte.

Glad på min födelsedag.

Barnhänder tecknar.

Färgläggning behöver vi träna mycket på.

Instruktion på tavlan.

Passet avslutades med att vi läste målmolnet igen. Vad var det vi skulle träna idag? Sista insatsen före lunch var att säga ”Jag fyller år i…”

Text och bild: Anna Duncanson