Rummet och pedagogiken måste samspela

I november förra året besökte jag, Maria Göransson och Berit Wijk Tegenrot Ørestads gymnasium. Skolan ligger i Ørestad och är skapad av den omtalade arkitektbyrån 3XN. Gymnasiet är ritat utifrån arkitektbyråns övertygelse om att arkitektur skapar beteenden och att öppna flexibla rum som tillåter en högre grad av interaktion ger en bättre lär- och arbetsmiljö.

En stor cylinder med avskärmade sittplatser och sackosäckar.
På varje våningsplan finns en enorm cylinder med avskärmade sittplatser och sackosäckar.

Byggnaden stod klar 2007 och består i princip av ett stort rum i flera nivåer. Rummets olika nivåer hålls ihop av en spiraltrappa och de flesta rumsbildande elementen (rum, skåp, läsplatser etc) är också cirkulära.

Ørestads Gymnasium har medieprofil och höga ambitioner att vara en skola i rörelse och siktar mot att vara långt framme vad gäller pedagogisk utveckling. Alla lärare är involverade i utvecklingsprojekt.

Öppen trappa som löper från golv till tak.
Direkt i entrén möts man av den öppna trappan som löper från golv till tak mitt i skolan.

Rektorn Allan Kjær Andersen betonade att de ända sedan början har arbetat för att förena den pedagogiska visionen med en kreativ it-användning. Sedan den här hösten har de även haft ambitionen att allt undervisningasmaterial ska vara digitalt. Läs mer om detta på Omvärldsbloggen.

Malmö latinskolas arkitektur är redan fastlagd, men det kan trots detta vara intressant att beakta rummets enorma betydelse för mänskliga relationer, kommunikation och inlärning. Rummets utformning sänder ut tydliga signaler på vilken typ av aktiviteter som förväntas äga rum – rummet och pedagogiken måste samspela.

Text: Karin Ahlstedt