Samarbete med hela staden som klassrum

Grupp av människor med karta och papper i händerna.
Exif_JPEG_PICTURE

Våga er ut utanför klassrummet med eleverna – det har vi uppmanat i den här bloggen och vi är inte ensamma om den åsikten. Professor Leena Krokfors vid Helsingfors universitet har i sin forskning fått fram att elevernas tilltro till de egna förmågorna ökar om man ibland får bege sig utanför klassrummet, enligt en artikel i Skolvärlden .

I samma artikel kan man läsa att det självklart ska vara en balans mellan klassrumsundervisning och att bege sig ut i de autentiska miljöer, som kan erbjuda andra lärsituationer än klassrummets. Leena Krokfors uppmanar till ett större samarbete med aktörer utanför skolan. I Danmarks nyreformerade grundskola finns samma tankar i insatsområdet Åben skole. Där säger man så här på Undervisningsminsteriets webbplats:  ”Skolerne skal samarbejde med lokalsamfundets kultur,- folkeoplysnings,- idræts- og foreningsliv og med kunst- og kulturskoler samt med de lokale fritids- og klubtilbud”.

 

Elever sitter i sittbrunn på båt.
Malmöelever besöker en autentisk flyktingbåt i från andra världskrigets dagar – i Dragör.

 

Så talar man från danskt och finskt håll, och här i Malmö finns alltså vi inom samarbetet Det utvidgade klassrummet, som  håller med om detta. Vi har producerat aktiviteter som är förslag på vad man kan göra ute på platser i staden.  Använd dem gärna, förändra eller hitta på egna!  Du finner våra förslag här.

Samarbete skapar nytt

Vi har arbetat i en projektgrupp med pedagoger från Malmö Museer, barnkulturenheten, Pedagogisk Inspiration och Holmaskolan. En stadsodlingskoordinator från Gatukontoret har också varit med på ett hörn.  Finns det fördelar med detta eller hade man lika gärna kunnat arbeta var för sig?

Några röster ur gruppen:

Vi har ju samma övergripande mål när det gäller barnen, skolorna och allmänheten. Kunskaper och kontaktnät adderas i ett gemensamt projekt. Tillsammans kan vi åstadkomma något som omöjligen en ensam aktör hade klarat.

Vinsten med förvaltningsövergripande samarbete är för mig att ha större insyn och förståelse för hur andra arbetar. Det ger mig inspiration och hjälp att utvecklas.

Olikartade erfarenheter bli en bra kombination. Vi tar vara på varandras kompetenser och lär av varandra. Vi har olika sätt att närma oss ett ämne och väljer olika metoder för att förmedla, vilket är bra att få syn på och reflektera över.

Nu vill vi presentera våra aktiviteter för er – för vi vill att ni ska pröva  dem! – samt modellen Upplevelsebaserat lärande som vi arbetar utifrån. Kom till Kommendanthuset den 5 maj kl 13! Det är snart, så skynda! Anmäl er via kalendariet  eller direkt till mig, marianne.bomgren@malmo.se

Grupp av människor med karta och papper i händerna.
Från Pedagog Malmö Live 2015: Malmölärare lär om reformationens Malmö på plats och får tips om övningar för sina elever.