Samtalet som aldrig ville ta slut

Elever gör konster i gympasalen.

När vi till slut hittade fram till In Discourse i de gamla lokstallarna i Kirseberg så möttes vi av ett engagemang och en stor nyfikenhet. Här inne arrangerades en Mötesplats för dans i skolan. Dansaktörer, skolor, representanter för grundskole- och kulturförvaltningen samt Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne var samlade för att samtala om hur man kan arbeta med dans i skolan. Kvällen arrangerades i samarbete mellan Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten och hade som syfte att lyfta fram dans som konstform i Skapande skola och i andra sammanhang där man tar in kultur i skolan.

Vi bjöds på presentationer av tre dansaktörer som berättade varför de har valt dans som uttryck och hur de tänker när de tar klivet in ett klassrum. Vi fick höra berättelser om den nya folkdansen, om breakdance, som ett sätt att skapa motivation och ansvar, och om hur den samtida dansen är tillåtande oavsett vem du är eller hur du ser ut.

Pedagoger minglar runt ett bord.

Kvällen bjöd in till samtal om hur man kan koppla dans till teman som är aktuella i Skapande skola (språk, lärande, identitet) eller andra teman som skolorna jobbar med. Vi talade också om hur dansen kan vara det gemenskapande men kan bli exkluderande om man inte tar in allas olika förutsättningar. Samtalsviljan var stor, engagemanget högt och frågorna många.

Mötesplatserna är ett rum för skolor och kulturutövare att lära av varandra och förstå varandras verkligheter för att vi ska kunna ta vara på de tillgångar som vi alla bär på. En förutsättning är kommunikation och att vi har fått pröva våra tankar tillsammans. Vad vill vi? Hur gör vi? Hur kan kulturen bli meningsskapande i det dagliga skolarbetet samtidigt som vi värnar kulturen och den konstnärliga integriteten? Viktiga frågor som lyftes i samtalen som aldrig ville ta slut.