Samverkan förskola och förskoleklass

Fyra barn med rosa ryggsäckar sitter på bänk.
©FRANCK FERNANDES/MAXPPP ; ILLUSTRATION RENTREE SCOLAIRE. DES FILLETTES AYANT TOUTES LE MEME CARTABLE SONT ASSISES SUR UN BANC.

Hur arbetar ni idag med övergångar mellan förskola och förskoleklass? 

Förra veckan fick jag möjlighet att vara med med på något som kallas för ”FöSk”. I Bunkeflostrand har man sedan flera år haft samverkansträffar mellan förskola och skola med “FöSk”, vilket innefattar förskola och skola. Personalen träffas 1 gång/termin och arbetet har pågått under ett antal år. Syftet är att skapa en samverkan mellan pedagogerna i förskolan och förskoleklass. Träffarna ska även ge möjlighet för gemensamma pedagogiska diskussioner som berör de olika verksamheterna. Innehållet av träffarna har berört barn som utmanar, språkutveckling och IKT. Ett önskemål denna termin har varit att få inblick i förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Två förskoleklasser med två representanter från två olika skolor har under två förmiddagar bjudit in förskollärare och förskoleklasspedagoger för att presentera verksamheten. Här får pedagogerna möjlighet att tillsammans byta tankar, erfarenheter samt skapa en fördjupad inblick kring verksamhetens uppdrag.

Omslag till stödmaterial.

 

Vill du läsa mer gällande övergångar? Gå in på skolverkets hemsida där finns även ett stödmaterialet som handlar om övergångar. I april 2017 kom även Malmö Stad ut med riktlinjer och rutiner för samverkan och övergångar, vill du läsa mer tryck här.

Bild: colourbox

Text: Caroline Palmgren