Sandbackaskolan i Kungälv har knäckt koden

I augusti 2014 sände UR den omdiskuterade programserien “Världens bästa skitskola”. Isabella Grybe och Natanael Derwinger undersökte i fyra program vad som orsakat krisen i den svenska skolan, och vem som bär ansvaret för dagens dåliga skolresultat.

I första programmet “I spåren av kommunaliseringen” får vi bland annat möta rektorerna på Sandbackaskolan i Kungälv. Sandbackaskolan är en grundskola: F-klass– årskurs 6, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, samt de kommunövergripande verksamheterna särskola 1-6 och förberedelsegrupp 1-6. Skolan är en sammanslagning av två skolor som båda låg i flerspråkiga områden med ett relativt stort antal elever med särskilda behov. Trots att all forskning visar att det sämsta man kan göra är att slå ihop två utsatta skolor, valde man ändå att göra det. De två skolorna med sämst resultat i hela kommunen skulle alltså bli en. Det vill säga dubbelt så många elever med behov av stöd.

För rektorerna Ann-Christin Karlsson och Maria Lindström blev detta såklart en stor utmaning. Tillsammans med specialpedagog Maud Nilsén såg de till att ändra arbetssättet på skolan. Maud drevs av övertygelsen att man måste ha ett tydligt innehåll när man ska förena skolor. Och innehållet i det är fallet blev totalfokus på läsning. Ingen elev ska gå på sitt första jullov utan att ha knäckt läskoden blev skolans paroll. Skolledningen storsatsade på skolbiblioteket och en skolbibliotekarie anställdes.

Sandbackaskolan har sedan sammanslagningen för fem år sedan bedrivit en aktiv läs- och språksatsning som gett goda resultat. På skolan arbetar alla lärare med språkutveckling oavsett vilket ämne de undervisar i. Elevernas resultat ligger idag högre än riksgenomsnittet. Det finns ingen skillnad mellan flickors och pojkars studieresultat. Detta gör Sandbackaskolan unik! Skolpolitiker och rektorer borde vallfärda dit för att dra lärdom att detta fantastiska exempel kan man tycka. Konstigt nog är det bara Sandbackaskolan i Kungälv som arbetar på detta sätt. Skolpolitikerna har inte ens märkt hur bra det går för Sandbackaskolan. Inte då i alla fall. När programmet spelades in. Men vad har hänt efteråt?

När jag såg programmet i somras så tänkte jag omedelbart  “Wow, detta är en skola som jag vill studera närmare!” Jag kontaktade rektorerna och fick genast ett svar att vi på Pedagog Malmö var varmt välkomna. Och självklart åkte vi dit!

Fortsättning följer …

Se hela UR-programmet.

Text: Karin Ahlstedt