Scenkonst och seminarier i överflöd

Personer sitter och samtalar på en scen.

Efter ett uppehåll var det återigen dags för bibu, internationell scenkonstbiennal för barn och unga. Under en solig majvecka deltog vi kultursekreterare bland 1200 andra deltagare i seminarier, föreställningar, mingel och många, många intressanta samtal. I år var det speciellt intressant i några av de temaspår som vi tog del av. Det fanns bland annat ett temaspår Funktion som presenterade fantastiskt fina föreställningar där publiken stod i centrum och där de grupper som stod på scenen visade stor följsamhet och kunskap om sin målgrupps förutsättningar. Vi tog också del av storslagna föreställningar med extra allt där man inte hade sparat på resurserna. Hela teaterns magi tog plats.

Ett temaspår var Forskning där det arrangerades ett antal seminarier. Några av seminarierna arrangerades i samarbete med Centrum för barnkulturforskning, CBK, som finns vid Stockholms universitet. Flera seminarier belyste på olika sätt barns möte med scenkonst. Vi fick bland annat ta del av en exposé över kulturpolitiken och specifikt den del som rör barn som barnperspektiv, delaktighet och barns rätt till kultur. Hur har de här begreppen tolkats och blivit praktik? Ett annat seminarie presenterade forskning kring ett treårigt samarbete mellan Unga på operan och en skola i Stockholm där elever har tagit del av scenkonst, workshops och annat. I forskningen ställs frågor kring hur barnen upplevde föreställningen När då då men också kring det förarbete som barnen deltog i. Forskningen lyfte också fram också hur konst och kultur i skolan kan bidra till barns delaktighet. Länk till Centrum för barnkulturforskning https://www.buv.su.se/cbk/

Ett seminarie i forskningsserien hade rubrik ”Forskare berättar: vad säger lärare och elever om kultur i skolan?”. Seminariet arrangerades av Region Skåne i samarbete med Malmö stad, Malmö universitet och Musik i Syd. I seminariet presenterades två helt nya forskningsrapporter, en från Malmö och en från Kristianstad. I Malmö arrangerar vi på grundskoleförvaltningen fortbildningen Re:flex, en kurs i att träna kultur. Kursen syftar till att ge lärare metoder att förvalta kulturupplevelser tillsammans med sina elever. Grundskoleförvaltningens två kultursekreterare deltog i seminariet och presenterade vår fortbildning och deltog i ett panelsamtal. Kursen har blivit beforskad av Malmö universitet genom Anneli Einarsson, forskare och dramalärare. Hennes rapport ”Att man kan tolka olika” presenterades och i den beskrivs både framgångsfaktorer och utmaningar i att arbeta med kultur i skolan. Rapporten finns att ladda ner här. Reflex rapport Att man kan tolka olika

På seminariet presenterade även Kristianstads modell Kulturnyckeln och den rapport som har skrivits om modellen. Rapporten är gjord på uppdrag av Unga Musik i Syds utvecklingscentrum och har tagits fram av Anna Linge från Linnéuniversitetet. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer med barn och hur de upplever att återkommande få ta del av kulturupplevelser. Här hittar ni Anna Linges rapport 

Åter i Malmö känner vi oss påfyllda och inspirerade att fortsätta arbeta för alla barns rätt till kultur.