Se föreläsningar från GRF:s studiedag

Över 4000 medarbetare från grundskoleförvaltningen samlades för en gemensam studiedag i Baltiska hallen i Malmö. Syftet med dagen var att medarbetarna skulle få information om vad som hänt under de fyra år som gått sedan förvaltningen bildades, ett gemensamt förhållningssätt till kommande utmaningar och ta del av aktuell forskning inom flera områden.

Bland annat var Kairos future på plats. Föreläsningen handlade om omvärldsbevakning och framtidsspaning, vilken utveckling skolan har framför sig och vilka utmaningar elever kommer att möta om 20 år. Kairos future presenterades också resultatet av en stor framtidsstudie, kallad Skola 2031, som de har gjort.

Lärarna fick också en föreläsning kring aktuell hjärnforskning genom Ulrika Ahlqvist från företaget Hjärnberikad och Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.

En del av dagen utgick från de förändringar som har gjorts i skolans styrdokument där programmering och skolans ansvar för digitalisering lyfts fram. Claudia Olsson från företaget Exponential berättade om ett framtidsscenario som hon har skrivit om i Digitaliseringskommissionens utredning ”För digitaliseringen i tiden” och Oliver Merlöv från spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment berättade om vad kod kan innebära i spelutveckling och vad som krävs för att bli programmerare.

Text: Jenny Cederbom/kommunikatör
Redigerad av Pedagog Malmö

Här nedan kan du se några av föreläsningarna från dagen. Dock inte alla eftersom vissa av föreläsarna har valt att inte publicera sina föreläsningar för externt bruk.

Ulrika Ahlqvist från företaget Hjärnberikad och Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet:

Anders Karlsson,  lektor med ansvar för IKT- och didaktikutveckling på GVF:

Anders Malmquist, grundskoledirektör Malmö stad:

Anders Rubin (S) skolkommunalråd:

Mats Johnsson, enhetschef Pedagogisk Inspiration: