Ska skolan förbjuda alternativa verktyg?

 

Människor i rad läser tidning.

Den här bilden har passerat i mitt facebookflöde ett par gånger och passar väl in i mitt eget tankeflöde kring människan som socialt selektiv men ständigt törstande efter ny kunskap och ny förståelse av sin omvärld.

Det blir då i det närmaste en komisk kontrast att se ett mobiltelefonhotell på nästa bild. En uppskattad idé av såväl lärare som föräldrar, sägs det. Mobiltelefonerna låses helt enkelt in dagtid och så har man förpassat alla problem utanför skolan. Eller?

Skolans mobilhotell. Foto: Mari Halde Andersson

Foto: Mari Halde Andersson från Aftonbladet

 I tidskriften Datorn i utbildningen, diu kan man i nr 4/2015 läsa om Johan Lindwert, lärare på Kinnarpsskolan i Falköping, som genomfört prov med lärplattor på ett väl genomtänkt och systematiskt sätt. Frågan är hur vi ska förhålla oss till ny teknik. Ska vi hjälpas åt att fostra eleverna i användandet och se möjligheterna eller ska vi förbjuda, välja bort och låsa in för att vi inte vet hur vi ska hantera nya situationer?

Vår nuvarande Statsminister, Stefan Löfvén, sa häromdagen apropå att minska arbetslösheten att ”Det blir inte lätt, men det ska gå!” Det tycker jag gäller även användandet av IT i skolan. Vi kan inte klamra oss fast vid lösningar som går ut över elever som kan ha både nytta och glädje av sina smarta telefoner.

Här är några argument för att välja en tillåtande, öppen inställning till ny teknik:

 Elever lyssnar på sina läromedel
  • Elever lyssnar på skönlitteratur
  • Elever använder mobilen för att dämpa oro och ångest i skolan
  • Elever behöver ha kontakt med vårdnadshavare av olika anledningar
  • Elever söker fakta
  • Elever tränar olika förmågor i appar
  • Elever når foton och dokument som de vill använda för kommunikation
  • Elever fotograferar dokumentation på t.ex. whiteboard
  • Elever har påminnelser om schema och annat i mobilen
  • Ingen vuxen person hade velat lämna ifrån sig mobilen under arbetstid

Om några få elever inte kan motstå de frestelser mobiltelefonen erbjuder kan man arbeta med dem på ett pedagogiskt/psykologiskt plan istället för att kollektivt bestraffa samtliga elever.

På Statens Medieråd kan man få mycket inspiration till hur man kan arbeta med ny tekniketik för unga användare. Detta är ett arbete som måste göras för att förbereda dem för en framtid som troligen kommer att fortsätta vara digitalsocial. IT har kommit för att stanna.

Här kan du se en inspirerande film om hur man tränar elever att ta ansvar i en 1-1 miljö med många frestelser.