Skolbibliotek för Sfi

Tre kvinnor sitter runt bord med massor av böcker framför sig.

Komvux Malmö Spårvägsgatan 9 – eller Södervärnskolan – har ett skolbibliotek med inriktning mot sfi, svenska för invandrare. Här finns ett stort utbud av lättlästa böcker på svenska men också på andra språk.

– Vi är i högsta grad ett bibliotek anpassat till elever och personal inom sfi. Eleverna här lär sig ett nytt språk, så det viktigaste för oss är att skapa intresse och entusiasm hos eleverna för att läsa och lära sig svenska, säger Emma Oskarsson och Ulla Almquist, bibliotekarier på Södervärnskolan.

 

Kvinna sitter i läsfåtölj i bibliotek.
Bibliotekarie Emma Oskarsson.

Emma har arbetat som bibliotekarie på Spårvägsgatans skolbibliotek sedan 2009 och Ulla sedan 2011. De har sett många förändringar i verksamhet och målgrupp genom åren. Det skedde en stor ombyggnad av biblioteket 2013. Tidigare var det i två plan och väldigt svårarbetat.

För tio år sedan var utbudet av lättlästa böcker för vuxna väldigt litet, och det var svårt att hitta bra böcker till sfi-elever. Utbudet har ökat enormt och alltfler använder nu lättläst skönlitteratur, säger Emma och Ulla.

Kvinna sitter i läsfåtölj i bibliotek.
Bibliotekarie Ulla Almquist.

– Det är fantastiskt! Och stor skillnad mot tidigare. Nu kan vi fråga eleverna vad de är intresserade av och så finns det en lättläst bok om det!

 

Vi har ibland elever som ber om barnböcker. ”Aha, till dina barn?” frågar vi då. ”Nej, till mig”, svarar de. De vet inte om att det finns lättläst litteratur för vuxna.

Förutom det dagliga arbetet i biblioteket ordnar Emma och Ulla många olika läsfrämjande aktiviteter tillsammans med lärare och elever i klassrummen.

– När halva året gått och innan vi gick på semester satte vi oss ned och summerade vårens arbete. I våras hade vi bland annat genomfört 12 bokprat, 11 textsamtal, 51 bokattacker, 2 författarbesök och 22 bokcirkelträffar med våra tre bokcirklar för sfi-lärare.

Bibliotekarierna har tre bokcirklar igång även i höst med sammanlagt 25 sfi-lärare.

– Vi på biblioteket köper in och läser alla nya lättlästa titlar för vuxna. Sedan pusslar vi ihop höstens program, vilka titlar vi ska läsa och när. Bokcirklarna ses var tredje vecka och diskuterar de 2-3 böcker som vi läst sedan förra gången. Det här är en chans för sfi-lärarna att följa med i utgivningen av lättläst litteratur och hitta nya texter att använda i undervisningen. De böcker vi är osäkra på kan lärarna ge feedback på, som en referensgrupp.

Bokprat med eleverna sker i klassrummet. Emma eller Ulla berättar om en rad olika lättlästa böcker under en halvtimme. Därefter följs de åt till biblioteket och eleverna får då tillfälle att låna böckerna.

– Samspelet med läraren är jätteviktigt här, att de förbereder eleverna på vad som ska komma, sitter med under bokpratet och följer med till biblioteket. Respons och hjälp från läraren är viktigt när det gäller ord och begrepp som måste förklaras. Eleverna ställer frågor om böckerna och gensvaret från eleverna på bokpratet är väldigt kul.

Kvinnor jobbar i biblioteksdisk.
Södervärnskolans bibliotekspersonal: Bibliotekarierna Emma och Ulla samt biblioteksassistent Hoa.

Textsamtal är en annan verksamhet som bibliotekarierna provat på.

– Här delar vi och lärarna klasser i mindre grupper. Vi läser högt från utdrag ur skönlitteratur och diskuterar texterna med eleverna.

Bokattackerna är också ett populärt inslag i undervisningen.

– Vi avbryter undervisningen under fem minuter och berättar om en bok. Det kan vara svårt att berätta för eleverna på nivå 1A, men de är helt fantastiska i samspelet. Där kommer lågstadieläraren i mig fram och det blir ibland skådespel med rekvisita, berättar Ulla.

Författarbesöken kom igång 2018. Det senaste året har Annelie Drewsen, Eva Thors Rudvall och Joel Berglund varit på besök.

– Ja, vi har skrivit om deras böcker på Instagram och sedan har de kontaktat oss. Det är väldigt kul! Vi har ständig utkik efter nya författare som skriver lättläst litteratur. 

Tre kvinnor sitter runt bord med massor av böcker framför sig.

Bibliotekarierna på Södervärn vill gärna fortsätta med det koncept som de har utvecklat vad gäller interaktionen med lärare och elever.

– Absolut! Men vi har många andra idéer som vi också vill förverkliga för att stärka elevernas läsförmåga. Vi är utbildade läsledare efter en tredagarskurs i Shared Reading, och just nu har vi tankar på en bokcirkel för elever där vi läser högt tillsammans. Vi söker lättlästa texter med emotionellt djup och existentiella frågor som kan leda till samtal. Men fokus ligger på upplevelsen och gemenskapen, säger Emma och Ulla.

 

FAKTARUTA!

Och här kommer ytterligare statistik för vårens verksamhet på biblioteket:
946 timmar öppet
13 657 besök
948 nya lånekort
436 nya titlar varav 59 lättlästa
11 276 böcker varav 4 387 är lättlästa böcker
101 inlägg på Instagram
11 temaskyltningar