Skolbibliotek i fokus – fortbildningsutbud ht 2013

Foto: från Colourbox

Vill du träffa dina kollegor från Malmös skolor?

Vill du bli en fena på SELMA?
Vill du ha tips på vad du ska köpa in till biblioteket i höst?
Vill du få tips på hur du kan jobba med sociala medier kopplat till källkritik?
Vill du bli bättre på att hantera arbetslistor i Excel?
Vill du få tips på hur du kan arbeta med källkritik med små barn?

Då ska du komma på CPI:s kurser i höst! Nu till hösten erbjuder nämligen CPI ett rikt fortbildningsutbud riktat till lärare och bibliotekspersonal.
Mer om utbudet kan du läsa i kursfoldern.

Text: Karin Ahlstedt