Skolbibliotek i fokus: Oxievångsskolan

Maria Herrera och Elma Radovac är båda svensklärare på Oxievångsskolan. För cirka två år sedan tog de på sig ansvaret att bygga upp ett bibliotek på skolan. De ville ge skolans elever en resurs för lärande och läsande. Under de två år som gått har de påbörjat en uppbyggnad av ett funktionellt skolbibliotek. De har också varit starkt pådrivande för att få ett bemannat bibliotek. Det har nu under hösten resulterat i att de i sina tjänster är lärarbibliotekarier på halvtid. I praktiken innebär det att eleverna får möta kompetent personal i sitt bibliotek. För att Elma och Maria ska känna att de gör ett bra arbete har de också fortbildat sig kontinuerligt under de här åren när de varit ansvariga. Vi på CPI har haft förmånen att få följa deras arbete.

Text: Görel Reimer

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.