Skolbibliotek i fokus : Videdalsskolan

Kvinna står i skolbibliotek.

Videdalsskolan har Alba Lira-Morel under det senaste året arbetat Fakta om Videdalsskolan.med att bygga upp och inreda ett skolbibliotek, vilket tidigare inte funnits på skolan. Resultatet har blivit till belåtenhet för alla parter, såväl personal som elever. Fräscha, nya möbler och böcker prydligt och översiktligt uppställda i hyllorna. Datorer på rad, arbetsbord och läshörnor. Och sist men inte minst Alba själv, som med sin bakgrund som journalist och temapedagog med inriktning på IT-media och konst är en stor tillgång för skolan.

Med sin kompetens och mångsidighet är det inte bara traditionella skolbiblioteksuppgifter som  Alba ägnar sig åt. Visst går en hel del tid åt till att förse eleverna med lämplig litteratur, men hon har också tusen idéer till hur man kan involvera skolbiblioteket i olika ämnen.

– Skolbiblioteket kan ge ytterligare en dimension till det som händer i klassrummet. Vi kan hjälpa eleverna att bearbeta kunskapen, så att de känner att de kan återberätta. Det är en viktig uppgift för skolbiblioteket idag, att elever inte bara hör vad läraren säger, utan också förstår det. “Jag har lärt mig någonting, jag kan återberätta”.

 – Skolbiblioteket ska vara ett centrum för kunskap, där det skrivna ordet endast är en av många delar, säger Alba. Alla uttrycksmöjligheter är värdefulla och till exempel musik, konst och teater kan användas i biblioteket för att hjälpa eleverna att fördjupa sina kunskaper.

– Vi måste göra skolan mera attraktiv. Det är vårt ansvar och det finns många vägar att gå. Jag vill att skolbiblioteket ska vara en verkstad för hela skolan, avslutar Alba entusiastiskt.