Skolbibliotek på agendan

Med start i januari 2015 kommer alla offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna) tillfrågas om sin verksamhet under 2014. Bakgrunden till kartläggningen är att Kungliga biblioteket (KB) är ansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Enkäten kommer att skickas till de bibliotek som är bemannade minst 20 timmar per vecka (0,5 årsverken).

042_copyDetta kan ses som en markering från KB. När det gäller Skolbibliotek finns det nämligen ingen tydligen definition för vad som kan betraktas som en adekvat skolbiblioteksverksamhet. Och med denna markering vill KB förtydliga att det är just bemanningen som gör skolbiblioteket till en verksamhet värd namnet.

Under hösten 2014 har KB haft som intention att kartlägga vilka skolbibliotek som finns i Sverige. Resultatet av denna kartläggning visar att 22 procent av landets skolenheter har ett eget skolbibliotek på skolan som har 20 timmar eller mer avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet per vecka. Uppgifterna har bland annat uppmärksammats både av SVT, andra medier och regeringen

Men att samla in och tolka statistik är som vi alla vet inte helt enkelt. Skolbibliotekslistan både berör och upprör. Och vad säger egentligen dessa siffror? En skolbibliotekarie som arbetar 15 timmar på en liten skola med 150 elever bidrar antagligen mer till ökad måluppfyllelse för eleverna jämfört med vad en bibliotekarie gör med 35 timmar på en betydligt större skola med kanske 1000 elever. Eller? Vad tycker du?

KB:s kartläggning av skolbibliotek pågår fortfarande. Om du har ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar och saknas i listan, klicka på den här länken och anmäl.

Text: Karin Ahlstedt