Skolbibliotekarier i världsklass

Sista veckan i januari var jag och mina kollegor Aleksandra Erlandsson och Görel Reimer i Stockholm för konferensen Framtidens bibliotek 2014 – trender och utveckling.

Foto: Eric Haraldsson

I samband med denna konferens hade vi förmånen att få lyssna på Eric Haraldsson och Rebecca Borg som berättade om sitt arbete på Cetrumskolan i Växjö. Eric och Rebecca är skolbibliotekssamordnare för grundskolorna i Växjö kommun, men arbetar också på två av Växjös kommunala grundskolor – Centrumskolan och Ringsbergskolan. Båda skolorna har utnämnts till att ha Skolbibliotek i världsklass. I Växjö har man under många år satsat långsiktigt på skolbibliotek och fackutbildade skolbibliotekarier, vilket skapat goda förutsättningar för riktigt bra verksamheter.

Jag har bloggat om Eric och Rebecca tidigare, men jag kan inte låta bli att göra det igen. De visar nämligen vad ett skolbibliotek kan och bör vara. På konferensen talade de om deras pedagigiska idé och om skolbibliotekets arbete för lärande. Biblioteket på Cetrumskolan är en tydlig och integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans med skolledning och lärare stöttar de eleverna i deras lärande. De leder pedagogiska aktiviteter i klassrummen och i bibliotekslokalen och när de är i klassrummet säger eleverna “nu har vi bibliotek”.

Foto: Rebecca Borg

För att skolbiblioteket och skolbibliotekarien skall kunna bli helt inkluderade i skolans arbete och visioner krävs att all pedagogisk personal på en skola jobbar mot samma mål. Både Rebecca och Eric är väl förtrogna med läroplanen och kursmålen för skolans alla ämnen. Det som styrdokumenten anger att eleverna ska lära sig är i allra högsta grad kopplat till skolbibliotekariernas kärnkompetenser: litteratur (läsförståelse, lässtrategier och läslust) och informationskompetens (informationssökning, källkritik, upphovsrätt och internetsäkerhet). Självklart har även många lärare en del av den kompetens som kursplanerna kräver när det gäller litteratur och informationskompetens, men inte alla.

Här kan du läsa mer om hur Rebecca och Eric jobbar med styrdokumenten.

Det behövs tydliga mål och riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten och dessa mål måste komma från rektor. Eric och Rebecca har regelbundna träffar med skolledningen och de sitter även med i skolans ledningsgrupp. En medveten rektor prioriterar pedagogiken och poängterar på vilket sätt skolbiblioteket och skolbibliotekarien bidrar till ökad måluppfyllelse. Men utan samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagogisk personal blir effekten av rektors engagemang dock begränsad. Då spelar det ingen roll hur stort engagemanget är. Skolbiblioteket måste bli en investering som syns och gör skillnad för skolans resultat och måluppfyllelse, menar Rebecca och Eric. I sitt föredrag i Stockholm beskrev de några konkreta exempel på samarbeten med pedagoger på skolan. Om dessa kan ni läsa här:

Supersökarna

Geografens testamente

Rebecca och Eric gör ett fantastiskt jobb och det är en fröjd att få ta del av deras arbete. De är oerhört kompetenta, engagerade och inspirerande. Och de har dessutom en utomordentlig förmåga att beskriva och förmedla sina idéer, tankar och drivkrafter.

De är helt enkelt skolbibliotekarier i världsklass!

Text: Karin Ahlstedt