Skolbiblioteket och läslyktan bidrar till att höja elevernas resultat på Sandbackaskolan i Kungälv

Sandbackaskolan i Kungälv är ingen märkvärdig skola, men den är unik! Den är unik eftersom den är en av få skolor i landet där pojkar och flickor har lika höga studieresultat. Elevernas resultat ligger dessutom över riksgenomsnittet. Och då undrar vi ju såklart vad det är som de gör så rätt i Kungälv.

Sandbackaskolan är en grundskola: F-klass– årskurs 6, fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt de kommunövergripande verksamheterna särskola 1-6 och förberedelsegrupp 1-6. Skolan inrättades för drygt fem år sedan och är en sammanslagning av Vikinga- och Nordmannaskolan. Båda skolorna låg i flerspråkiga områden med ett relativt stort antal elever med särskilda behov. Utgångspunkten för Sandbackaskolan blev således en skola med dubbelt så många elever med behov av stöd.

sanden
Det här är den första bild rektor Maria Lindström visar när hon berättar om hur skolan lyckats höja elevernas studieresultat, genom kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt.

Det första rektorerna Ann-Christin Karlsson och Maria Lindström valde att satsa på var skolbiblioteket. Det skulle ligga centralt i skolan och självklart skulle det vara bemannat. Biblioteket skulle vara viktigt, betydelsefyllt och det skulle spela roll för elevens lärande. Och det har spelat roll hävdar Maria bestämt. Skolbiblioteket har gjort stor skillnad för såväl elever som personal på skolan. Det som låg till grund för satsningen var likvärdigheten.

– Alla barn ska har det som alla barn har rätt till. Samma arena ska gälla för alla barn, oavsett var de kommer ifrån, poängterar Maria.

På Sandbackaskolan betonar man vikten av det kollegiala lärandet och under ett läsår deltog ett av arbetslagen i så kallade learning studies. Lärarna i learning studies forskar på så sätt själva, genom att gemensamt planera och utvärdera sin undervisning och dra nytta av den kollektiva kunskap som finns där. Men det är inte bara lärarna som lär av varandra, även eleverna lär av varandra och drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Det kollegiala lärandet genomsyrar hela kulturen och arbetssätten på skolan.

Det finns två tydliga svar på varför man lyckats så bra på Sandbackaskolan. Det ena är en biblioteksverksamhet som är en tydlig och integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Ett skolbibliotek som är bemannat med kompetent personal. Det andra svaret, som naturligtvis hänger samman med satsningen på skolbibliotek, är att man arbetat med språkutveckling i alla ämnen. På skolan kallar de metoden “Läslyktan”, vilket är en metod som Sandbackaskolan har jobbat fram tillsammans med kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Maud Nilzén. Genom olika tillvägagångssätt får eleverna verktyg att koppla läsandet till egna tankar och få inspiration, något som i förlängningen ökar både läs- och skrivförmågan. Alla lärare arbetar med läs- och skrivstrategier. De jobbar ämnesövergripande, språkutvecklande, sociokulturellt och enligt cirkelmodellen.

Skolbiblioteket tillsammans med läslyktan är alltså det som har bidragit till att göra Sandbackaskolan så unik!

Här kan du läsa mer om läslyktan.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Läs mer om Sandbackaskolan.

Text: Karin Ahlstedt