Skolfotboll mot rasism 2014

Flickor spelar fotboll.

I mitten av maj möttes sjätteklassare från Johannesskolan, Nydalaskolan, Kroksbäcksskolan och Sorgenfriskolan på Malmö IP genom fotbollsturneringen Skolfotboll mot rasism. Det är en fotbollsturnering som är så mycket mer än en fotbollsturnering. Skolfotboll mot rasism vill vara en drivkraft för att skapa aktiviteter i skolorna för trygghet och allas lika värde.

Flickor spelar fotboll.

Skolfotboll mot rasism arrangeras av Malmö FF i samhället i samarbete med Malmö mot Diskriminering, Antivåldsbyrån, Ungdom mot rasism samt CPI. Vi frågade några av lärarna och eleverna hur de upplevde turneringen, och vad de tar med sig.

Fyra av Paola Whittle Rojas elever, Nydalaskolan.

Flickor spelar fotboll.”Turneringsdagen var rolig och varm. Det var roligt när vi spelade fotboll men lätt att skada sig.”

”Turneringen var rolig, men det var synd att vi inte vann.”

”Det var en kul dag. Jag insåg att min klass och skola var som en familj till mig, på grund av att vi stöttade varandra hela tiden. Jag fick autograf och bild på en MFF spelare och ett roligt minne för livet.”

”Det var roligt, men de borde haft bättre domare. Men de var roliga. Jag tar med mig att hela klassen valde att spela, och att pokalen vi vann var förtjänad.”

Cilla Ahlgren, pedagog på Sorgenfriskolan

– Våra sexor tyckte att dagen var mycket givande, det blev en gemensam positiv upplevelse. Tjejernas vinst var naturligtvis det allra roligaste och uppmärksammades med tårta dagen efter.

– Jag vet inte riktigt om budskapet och kopplingen mellan rasism och fotboll har varit så tydlig hos eleverna. För dem handlade det nog mest om fotboll och gemenskap mellan klasserna på skolan.

– Några elever drog dock kopplingar till hur man ska bete sig i olika situationer och reagerade starkt då det skreks fula ord från läktaren under matcherna. Vilket de uppmärksammade och inte tyckte hörde hemma under just en sådan här dag.

– Vi jobbar naturligtvis kontinuerligt med vår likabehandlingsplan. Ett bevis på att vi lyckats var att alla fick vara med och spela under dagen. Alla spelarna var inne på plan ungefär lika mycket, inte bara de som spela fotboll på fritiden.

Anders B T Opitz, pedagog på Nydalaskolan

Flickor spelar fotboll.– Utifrån vad jag upplevde var det en god stämning och jämna kamper på planen. Eleverna var mycket positiva och upplevde det som kul och givande.

– Framförallt har jag sett mina elever i andra situationer än vad jag är van vid. Detta ser jag som viktigt då det ger mig en helhetssyn på eleven. Många, för mig okända kvaliteter kommer upp i ljuset. Det känns mycket positivt!

– Jag tror inte att turneringen påverkar vårt uppdrag, det är ju konstant. Däremot är detta ett viktigt och trevligt redskap i arbetet mot målen i ovanstående uppdrag. Det är viktigt att eleverna känner att det finns andra, utanför skolmiljön, som jobbar med samma frågor. Frågorna lyfts och får en annan status. Att det sedan är MFF som står bakom gör det ju bara ännu bättre. Att få klassen att enas mot ett gemensamt mål stärker sammanhållningen på ett tydligt sätt. Hur långsiktigt detta blir är väl upp till alla.

Läs mer om dagen på Malmö FFs webbplats.