Skolgården som klassrum

Odlingar på skolgård.

Det blev en summering av Kryddgårdsskolans projekt på skolgården när de internationella studenterna från Malmö universitet ville höra lite mer om hur man kan använda sin skolgård i undervisningen.

Flera år i rad har Pedagogisk Inspiration tagit emot de internationella studenterna från Malmö universitet som läser utomhuspedagogik. Nu var det dags igen. Det här året var det lite svårare att få ihop programmet, men det är inte alltid så dumt att ägna lite mer tid till ett par platser än att försöka se flera.

Turen går alltid med cykel, men har under åren haft lite olika innehåll. Vi cyklade till Kryddgårdsskolan och möttes av Johanna Bergström, förstelärare på Kryddgårdsskolan. När jag lyssnade på Johanna insåg jag hur mycket som är gjort och hur detta engagemang att involvera eleverna har funnit med under en lång tid. Vi tittade på de platser som är synliga idag. Studenter som läser utomhuspedagogik funderade mycket både på att det finns så många ”gömställen” för barnen där pedagogerna inte direkt hade uppsikt och att skolgården bara avgränsades av ett midjehögt staket.

Alla förändringarna som initierats av skolan har genomsyrats av att eleverna engagerats. Ibland i planeringsstadiet, men alltid i genomförandet. En reflektion är att det är dessa förändringar som har blivit mest och bäst omhändertagna av eleverna själva.

De tre senaste förändringarna är klassrum på skolgården. I teknikundervisningen fick årskurs 6 vara med att bygga en mur som nu används till örter som lockar till sig pollinerare. Eleverna kan följa växternas cykel och med det blir fröbildning mer begriplig. I slöjden skapade årskurs 4 bänkar till en samlingsplats för undervisning vid muren. Det senaste planteringsprojektet var att efterlikna en skogsträdgård. Här är alla växterna ätliga eller bidrar till att öka växligheten i planteringen genom ”lyfta” näring från djupare jordlager. Formen och planeringen av växterna ska efterlikna en glänta.

Vi tog oss sedan utanför skolgården, en kort promenad på ett par minuter, för att visa att det finns oändliga möjligheter att använda det direkta området. Här är några av mina tankar kring att arbeta utomhus och de övningarna som vi provade på och samtalade om.