Skolinspektionen: Dålig användning av IT-verktygen i skolan.

Skärmavbild av Skolinspektionens hemsida.

Skärmavbild av Skolinspektionens hemsida.

 

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.

Läs mer här:

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/