Skolstart med relationsbyggande

En sol och en luftballong och texten skolstart.

För lärare och personal som jobbar i skolan kan det vara av vikt att få verktyg för att hantera förändringar, konflikter och reglera känslor. En grundförutsättning för att eleverna ska lära och samarbeta är att de befinner sig i en ”till-respons” då hjärnans belöningssystem är aktiverat, istället för en “ifrån-respons” då hjärnan är upptagen med att möta hot och faror.

Hjärnans sociala nätverk gör att vi kan förstå och knyta an till andra människor och även förstå och kontrollera oss själva, vilket underlättar för oss när vi samarbetar. En hel del av skolarbetet innebär just samarbete.

Sociala relationer kan lätt leda till motstånd och konflikter och med kunskap om vad som triggar sociala hot kan onödiga minor undvikas. Nya relationer och konstellationer innebär i regel att hjärnan uppfattar nya människor som fiender och hot, vilket blir en viktig påminnelse om att viga tid åt att eleverna lär känna varandra och skapar känslan av tillhörighet. 

Även denna vecka har Malmö delar fokus på de viktiga skolstartsveckorna. Denna vecka tipsar vi särskilt om några resurser för att skapa gemenskap, trygghet och tillhörighet:

Du hittar många fler resurser kring skolstart och tillhörighet på Malmö delar. Sök på #skolstart. Vi önskar er fina skolstartsveckor nu när vi möts igen!

 

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.