Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Nafi och Maria håller upp papper.Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper finns nu på Bedömningsportalen.

Under slutet av höstterminen har Nafi och Maria på PI, stöttat pedagoger i diskussioner kring begreppet numeracitet samt diskuterat möjliga elevsvar utifrån olika fingerade uppgifter. När nu Kartläggningsmaterialet för nyanlända elevers kunskaper kommit har vi stöttat pedagogerna i arbetet med Kartläggningsprofilen i Steg 2, Numeracitet. Det är viktigt att elevens styrkor och elevens utvecklingsområden dokumenteras så tydligt och konkret som möjligt och att det som skrivs lätt kan förstås av andra pedagoger.

Nafi Zanjani och Maria Dellrup

Matematikutvecklare

Pedagogisk Inspiration, Malmö