”Sparka undan piedestalen och ner i gyttjan”

Vad kan en bibliotekarie? Vad krävs för att få igång en bra samverkan mellan lärare och bibliotekarie? Hur kan skolledaren bidra till skolbibliotekets integrering i skolan? Vilken funktion ska skolbiblioteket ha i skolan?

Tidigare i veckan hade jag möjligheten att delta vid Skolbibliotekarielyftets dialogdag, Skolbiblioteket – ett lyft för din skola, i Alvesta. Dagen vände sig i första hand till skolledare, förvaltningschefer och utvecklingsledare i projektets fem län: Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län.

Foto: Catharina Aineström

I mån av plats var även andra intresserade välkomna. Och jag var såklart intresserad, jätteintresserad!

Vilken fantastisk möjlighet för mig att diskutera skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll i skolan tillsammans med företrädare för Kungliga Biblioteket, Skolverket, skola och skolbibliotek. Dessutom är det otroligt spännande att ta del av det länsöverskridande arbetet som har en så stark tradition och bärkraft i regionen.

Dagen inleddes med fem korta inspirationsföreläsningar. Anette Holmqvist från Skolverket talade om vad som krävs för att biblioteket ska bli en integrerad del av skolan. Hon talade även om vilka kompetenser, egenskaper och kunskaper skolbibliotekarien bör besitta.

Kurt-Inge Johansson, rektor och Victoria Nore Johannesson, skolbibliotekarie från Nättrabyskolan i Karlskrona berättade om sin resa mot ett framgångsrikt bibliotek. Nättrabyskolans bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Ett bibliotek både för elever och allmänhet. Förra året var biblioteket nominerat till Årets skolbibliotek.

Joachim Håkansson

Joachim Håkansson, förbundschef Kalmarsunds Gymnasieförbund talade mycket om skolledarens avgörande roll för ett framgångsrikt skolbibliotek. Han gav uttryck för en mycket stark tilltro till skolbibliotekariens breda och djupa kompetens. Lite skämtsamt beskrev han bibliotekarien som en superhjälte. Joachim talade varmt om vad han kallade närhetsprincipen och poängterade att samarbete mellan lärare och bibliotekarie är avgörande för elevens lärande.

Isabella Johansson

Skolbibliotekarien Isabella Johansson (Bibblabella) från Mönsterås kommun föreläste tillsammans med läraren Annika Forsberg om nödvändigheten av att man arbetar tillsammans i skolan. Annika hävdade bestämt att hennes elever både enklare och snabbare nådde sina kursmål tack vare att Isabella är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. “Vi hade aldrig nått så här långt i elevernas måluppfyllelse om vi inte jobbat sida vid sida – detta är inte bara viktigt, det är nödvändigt!”

Innan vi bröt för lunch lyssnade vi på Elin Lucassi, handläggare från Kungliga Biblioteket. Bland annat står hon tillsammans med Malin Gillberg fån Malmö stadsbibliotek bakom kartläggningen “En rörig tillvaro som berör”.

Elin Lucassi uppmärksammande alla på att DIK nu tagit fram ett formulär för att man enkelt ska kunna anmäla skolor som saknar skolbibliotek.

Elin inledde med att det nu minsann var dags att sparka undan piedestalen för skolbiblioteket. Hon reagerade starkt på allt snack om skolbiblioteket som skolans hjärta. Skolans hjärta i alla ära, men likväl upphöjt på en piedestal. Och därmed inte en integrerad och självklar del av skolans verksamhet i övrigt. Det är dags att “komma ner i gyttjan”. Gyttjan i det sammanhanget ska läsas som klassrummet. Elin poängterade betydelsen av ett integrerat och kompetent skolbibliotek där den avgörande frågan är bemanning. ”Kungliga Biblioteket anser att skolbiblioteken ska vara bemannade”, avslutade Elin.

Foto: Catharina Aineström

Eftermiddagen ägnades åt att vi i grupper diskuterade vad som egentligen krävs för att biblioteket ska bli en integrerad del av skolans verksamhet. Vi pratade även om vilka kompetenser skolbibliotekarier kommer att behöva i framtidens skola.

Jag diskuterar de här frågorna ganska ofta. Men nästan alltid sker samtalen med andra bibliotekarier och i bästa fall med lärare. Tyvärr är det alldeles för sällan som skolledarna deltar i diskussionerna, vilket är en stor brist. Det var därför oerhört intressant och givande att äntligen få ventilera dessa frågor tillsammans med skolledare. Skolbiblioteket är rektorns ansvar. Rektorn spelar en avgörande roll för skolbibliotekets integrering i skolans verksamhet. En integrerad och kompetensöverskridande skolbiblioteksverksamhet bidrar till ökad måluppfyllelse för eleverna. Så sparka undan piedestalen och ner i gyttjan!

Här kommer du till formuläret där du kan anmäla skolor som saknar skolbibliotek.

Text: Karin Ahlstedt