Språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt!

Rutor med text
Att läsa, skriva och samtala i klassrummet utvecklar både det egna tänkandet, språket och inlärningen. Att involvera eleverna i undervisningen utmanar elevernas tänkande på många sätt genom att både sätta ord på egna tankar och åsikter och bemöta andras. På Malmö delar har vi ett stort utbud av arbetsområden och resurser med språkliga modeller och strategier som inbjuder till detta. Denna vecka tipsar vi om några av alla de nya resurser som finns om läsning.

För dig som blir nyfiken på mer och fler modeller och strategier finns länkar som tipsar vidare i varje resurs och innefattar såväl ord & begrepp, samtala, skriva och en mängd grundläggande modeller.

Begreppsmoln före läsning

Med hjälp av begreppsmoln kan du stötta eleverna innan de ska läsa en faktatext. 

Du som lärare behöver i förväg själv avgöra vilka ord/begrepp som ska lyftas fram, beroende på vilka av dem som är mest centrala. Det är alltså inte antalet gånger som ordet nämns i en text som avgör storleken, som annars är fallet när man gör digitala ordmoln. Du kan helt enkelt skapa en sida i en PowerPoint och skriva in relevanta ord/begrepp i olika färger och olika sammanhang. Gör de viktigaste orden större så att de fångar uppmärksamheten.

Orsaksdiagram och relationsdiagram

Diagrammen fungerar som ett grafiskt stöd som hjälper eleverna att samla information och upptäcka orsaksrelationer i texter. Att stötta eleverna med olika typer av strategier före, under och efter läsningen är en viktigt del av den pedagogiska planeringen. Såväl relationsdiagram som orsaksdiagram behöver anpassas till ämnesinnehållet och till de orsaker som är viktiga att upptäcka.  

Läsa argumenterande texter

Den här strategin stöttar eleverna i läsning av argumenterande texter genom att göra dem uppmärksamma på hur texten är uppbyggd och vilken typ av skolspråk som används i texten, men den kan även användas som mall när eleverna ska skriva en argumenterande text.

För dig som vill ha mer finns ett stort arbetsområde kring språk – och kunskapsutveckling med såväl teorier som strategier!

Vi önskar er en fin vecka!

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar