Språkstrategin tar steget ut i världen

Varför behövs det en språkstrategi på gymnasiet och Komux? Hur arbetar vi med implementeringen? Vad har gått bra och vilka utmaningar ser vi?

Den 4:e januari reser jag tillsammans med Marie Sjöblom och Jens Ideland, lektorer på AGVF, samt Edward Jensinger, områdeschef, till Kanada och Ottawa för att presentera och diskutera vår strategi. Det ska bli spännande att få synpunkter från skolforskare, lärare och politiker från andra länder, som i likhet med Malmö arbetar för att utveckla elevernas språk och kunskaper i alla ämnen.

I Ottawa kommer vi även att besöka skolor för att få veta mer om hur de framgångsrikt arbetar med språkutveckling och andraspråksinlärning.  Jag lovar att återkomma med rapporter.

Den internationella skolkonferensen heter ICSEI (International Conferense for School Effectiveness and Improvement) och hålls i Ottawa den 6-11 januari.

För dig som vill uppdatera dig på vår språkstrategi går det bra att klicka här.

Eva Bringéus, lektor på AGVF