Språkutvecklande arbetssätt i matematik – Matematiklyftet för lärare i åk 1-9

Former vikta av papper.

Språk i matematik är en ny modul inom Matematiklyftet och byggs upp kring tre grundprinciper för ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Den första principen innebär att matematikinnehållet görs begripligt genom att det sätts i sammanhang som eleverna kan relatera till. Den andra är att främja aktiv språkanvändning både muntligt och skriftligt i matematikundervisningen. Den tredje principen handlar om att erbjuda varierad och långsiktig språklig stöttning.

Läsåret 2015/2016 startar vi på Pedagogisk Inspiration utbildningsgrupper för lärare åk 1-9. Utbildningen pågår under två terminer med sammanlagt sex träffar á två timmar.

Alla träffar är i Pedagogisk Inspirations lokaler på Rönnbladsgatan 1B.

Anmälan senast: 25 september

Anmälan:

åk 1-3 http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1604

åk 4-6 http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1607

åk 7-9 http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1606

 

Om det finns någon skola som önskar handledning för en egen grupp så kontakta oss.

 

Välkommen till språkutvecklande arbetssätt i matematik!

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö