Språkutvecklande läsprojekt i förskoleklass

Lisa läser för klass.

I en fin och inspirerande miljö på Västra skolan arbetar förskoleklass FA och deras pedagoger Lisa och Lena. Sedan tre veckor tillbaka arbetar klassen med ett läsprojekt utifrån boken Cirkusmysteriet av Martin Widmark.

Lisa läser sista kapitlet och eleverna lyssnar engagerat. Klassen arbetar med lässtrategier med hjälp av läsfixarna och eleverna har kort i sin låda som visar varje läsfixare. Genom att arbeta med lässtrategier tränar eleverna på att förutspå, sammanfatta och reda ut svåra ord och begrepp. Detta ökar förståelsen för textens uppbyggnad, innehåll och budskap.                   Lergubbe och lapp med Cowboy-jim.

Idag använder de Cowboyen för att sammanfatta kapitlet. Varje elev får först tänka en stund själv. Därefter delar några av eleverna med sig av det som de tyckte var viktigt i kapitlet. Sedan skriver eleverna och Lisa en gemensam sammanfattning. Eleverna kommer med förslag på ord och meningar och Lisa skriver samtidigt på Smartboarden. Eleverna ser då hur texten växer fram och till slut infogar hon bilder som stöder textens innehåll.

Sammanfattningarna som man gör efter varje kapitel kommer att bli en bok som eleverna får ta hem när projektet avslutas. Dessa kan de sedan läsa hemma tillsammans med sina familjer.

 

Vägar och byggnader i kartong.En annan del av projektet innebär att man tillsammans bygger en modell över staden Valleby. Med olika material skapar man vägar, hus, träd, bilar med mera. I samband med detta får eleverna använda flera sinnen och de lär sig många nya ord och begrepp. Idag får de bland  annat tillverka de olika karaktärerna från boken av lera. Lisa och Lena låter elevernas idéer och  kreativitet styra arbetet och de uppmuntrar dem att  samarbeta. Det blir många spontana språkutvecklande samtal mellan eleverna.

Pedagogerna ser många fördelar med att arbeta med en bok på detta sätt och de upplever att eleverna uppskattar det. De märker även att eleverna  utvecklar  sitt språk och sitt intresse för läsning.  Om ni är intresserade av att veta mer om projektet kan ni kontakta Lisa så delar hon gärna med sig av sina  idéer.

Lisa.svensson@malmo.se

 

Text och foto: Anna Jeppsson och Maria Dahlgren