Staden som lärplats – under ytan i Öresund

Bilden visar ett exempel på vem som äter vem i Öresund.

Att undervisa om ekosystem och visa på samband mellan olika organismer och samtidigt lära sig namn på vanligt förekommande arter är ibland en utmaning för oss lärare. Vilka platser är bra platser för att konkretisera detta? Hur säker känner jag mig som lärare på vilka arter man hittar? Ofta tar man till det som är nära, kanske en träddunge i närheten av skolan eller en sötvattensdamm. En plats som vi ofta glömmer av att använda är Öresund som lärplats.

Jag har tidigare beskrivit olika typer av lärmiljöer som går att använda sig av i Malmö i bloggserien Staden som lärplats. Något som vi många gånger glömmer av är att hälften av Malmö kommuns yta är under vatten, platser med många möjligheter att använda som resurs i undervisningen.

Bilden visar en karta över Malmö.
Klicka på bilden för att komma till kartan.

Fördjupningsarbete i mål 14:2 Skydda och återställ ekosystem

Kryddgårdsskolan arbetar aktivt med att inkludera de globala målen och ökad kunskap om hållbar utveckling i undervisningen, men också i den fysiska vardagen. Fyrorna på skolan ville förra året arbeta kring ökad förståelse för olika ekosystem och vad som påverkar balansen i ett ekosystem, men främst synliggöra vad ett ekosystem är. Som ensam lärare har vi inte alltid den specialkunskap som krävs eller tid med att utveckla ett arbetsområde. Undervisande lärare, Johanna Bergström , och jag vände oss till Marint Kunskapscenter på naturum Öresund. Pedagogisk Inspiration Malmö har tidigare arbetat tillsammans med Marint Kunskapscenter med att ta fram material för lågstadiet och högstadiet för att underlätta arbetet för skolorna när det gäller globala målet 14 Hav och marina resurser, men nu med en djupdykning i undermålet 14:2 Skydda och återställ ekosystem. Arbetsområdet bygger på programmet ”Hopp i havet” och vänder sig till mellanstadiet.

Bilden visar mål 14:2 av de globala målen, Skydda och återställ ekosystem.

Att bli havsmedveten

Nu i efterhand när materialet är klart och publicerat på Malmö Delar, redo att användas, ville jag ställa några frågor till Linn och Alex på Marint Kunskapscenter om vad som gjorde att de ville vara med och utveckla ett material som alla kan ta del av.

– Marint Kunskapscenter på naturum Öresund vill att alla ska få möjlighet att upptäcka det fantastiska livet under ytan och bli havsmedvetna. Att vara havsmedveten betyder att ha en förståelse för havets påverkan på oss människor och hur vi påverkar havet. Vi behöver förstå att havet är livsviktigt för allt liv på jorden så att vi tillsammans kan agera för en hållbar framtid, svarar Linn.

– Ni har själva ett program som heter ”Hopp i havet”, vad gjorde att ni ville vara med att utveckla detta arbetsområde tillsammans med Kryddgårdsskolan och Pedagogisk Inspiration Malmö?

– Genom Pedagogisk inspiration sammanlänkas vår verksamhet med lärarna, vi blir vi mer synliga och kan nå ut till fler elever med kunskap om havet samt sprida havsmedvetenhet inom skolan. Malmö Delar möjliggör även för de som inte kan besöka oss att ta del av hur viktigt havet är, hur det ser ut under ytan i Öresund, vilka arter som lever här och deras viktiga roller i ekosystemet, fortsätter Alex.

Det fina med det här samarbetet är att skolorna får tillgång till expertkunskap på ett lätt sätt som är direkt anpassat för skolan, men också möjlighet att låna utrustning till egna fältstudier. För att underlätta förståelsen för både platsen och vad man kanske kommer att möta under ytan finns det flera filmer att ta del av. Några visar hur det ser ut under ytan i Öresund, det vi ser med blotta ögat, men också det vi inte kan se så som plankton.

Avslutningsvis tillägger Linn:
– Vi vill att arbetsområdet Hopp i havets ekosystem ska öka förutsättningarna för skolan att arbeta med de globala hållbarhetsmålen och ge lärare och elever nya spännande insikter om havets betydelse och livet under ytan i Öresund. Vi hoppas också att deras intresse och engagemang för havet ska väckas så att de tar kloka beslut nu och i framtiden.

Det kan tänkas långt borta, men snart är våren här och vattnet börjar värmas upp. Dags att planera senvårens aktiviteter ute, varför inte fördjupa sig i djur och växter i Öresund genom arbetsområdet Hopp i havet – om havets ekosystem.

Pedagogiska kartor på Malmö Delar

Pedagogiska kartor har under våren 2020 flyttat över till Malmö Delar. Läs mer om vad Pedagogiska kartor är och botanisera i resursmaterialet och arbetsområdena som är kopplade till fysiska platser i Malmö.