Stadens vatten – hur får vi vatten i kranen och vart tar vattnet vägen när jag spolar i toaletten?

Vatten strömmar ner i en smal kanal.

Ska ni arbeta med vattenberedning och avloppsrening och behöver lite stöd? Varför inte besöka avloppsreningsverket i Klagshamn.

Tillsammans med Stadsfastigheter, VA-Syd och Bulltoftaskolan har Pedagogisk Inspiration tagit fram lektionsmaterialet Vattnet i staden . Materialet handlar om hur vi får in vatten i staden och vart vattnet tar vägen när det är använt. Det skapas också en möjlighet för eleverna att få en uppfattning om hur stor vår vattenförbrukning är hemma och i skolan.

Materialet vänder sig till årskurs 4 och bygger på konkreta övningar. Eleverna får en känsla för hur stora volymer av vatten som förbrukas och laborera med att bereda och rena vatten. Detta för lättare kunna ta till sig och omsätta informationen, platserna och få en djupare förståelse under studiebesöken på Kretseum och avloppsreningsverket i Klagshamn

Syftet är att eleverna ska få syn på skolans och hemmets egen vattenförbrukning, vad som krävs för att få tillgång till rent vatten och för att rena avloppsvatten. Slutligen ska eleverna fundera över vad de skulle kunna göra för förändringar för att minska sin vattenförbrukning.

Illustration över kretslopp.

VA-Syd har filmer som berättar och förbereder eleverna för vad de ska möta på t.ex. Klagshamns reningsverk. Utdrag ur dessa animerade filmer har vi fått lov att använda i materialet för att kunna bearbeta ämneskunskaperna.

Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor